05.12.2019 | Felleskjøpet

Selgerne overdrar samlet 51 338 629 aksjer, hvorav 20 535 452 aksjer (tilsvarende 15,85 %) overdras fra Felleskjøpet Agri SA og 30 803 177 aksjer (tilsvarende 23,78 %) fra Eidsiva Vekst AS.

Aksjesalget utløser forkjøpsrett. Det foreligger ikke øvrige betingelser for gjennomføring av aksjeoverdragelsen. Transaksjonen forventes gjennomført tidlig i 2020.  

-Moelven er et godt selskap med et betydelig potensial. I en situasjon der Eidsiva har ønsket å selge sine aksjer, bidrar vi gjennom dette til en god løsning for Moelven og Moelven sine eiere, sier Konsernsjef i Felleskjøpet Agri John Arne Ulvan.