21.12.2020 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Agri og HeidelBergCement er tildelt 12,3 millioner kroner fra Pilot-E, en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å få frem nye, innovative løsninger innen miljø- og klimavennlig energiteknologi.

Pengene skal gå til utvikling av Felleskjøpet og HeidelbergCement sitt prosjekt med å ta i bruk verdens første utslippsfrie bulkskip.

Unikt samarbeid

Felleskjøpet frakter årlig 100 skipslaster med til sammen 350 000 tonn korn fra Østlandet til Vestlandet.  HeidelbergCement frakter sand, grus og pukk motsatt vei. De to aktørene har slått seg sammen for å kunne tilby rederier som vil utvikle et null-utslipps-skip, en langsiktig kontrakt som gjør det lønnsomt for rederiene å utvikle teknologien.

-Vi er veldig glade for tildelingen og ikke minst for den store både interessen rederier og energileverandører har vist for prosjektet vårt, sier logistikksjef i Felleskjøpet Agri, Per-Kenneth Øye.

Overveldende interesse

Da Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement i sommer gikk ut og etterlyste rederier og energileverandører som ville utvikle verdens første nullutslipps bulkskip, håpet partene at fem-seks seriøse interessenter ville melde seg. Da fristen gikk ut i oktober hadde 31 rederier og 12 energileverandører meldt sin interesse.

-Det viser at både interessen og kunnskapen finnes der ute, men at rederiene trengte en vareleverandør som er villig til å forplikte seg i form av en langsiktig kontrakt. Sammen med HeidelbergCement er vi den kunden de trenger for å kunne bygge et slikt skip, sier Øye.

Hvilket rederi som blir valgt, blir klart i januar 2021.

Øye håper det første null-utslippsskipet vil være på vannet til kornsesongen 2023.