Kyllingfôr, som kan være svært skadelig for hester, ble på grunn av menneskelig svikt og uheldige omstendigheter blandet med vanlig hestefôr under en leveranse til en hesteeier i tilknytting til Leangen Travbane i uke 16. Fôret har blitt blandet under leveransen slik at en stor mengde kyllingfôr har blandet seg med hestefôret under lossing. Hestene som har spist fôret har reagert med nedsatt allmenntilstand og diare. Dyrene har fått raskt tilsyn av veterinær, men det er foreløpig for tidlig å si noe om noen av hestene har fått varige mén.

- Felleskjøpet beklager denne feilleveransen på det aller sterkeste. Våre allerede strenge rutiner for kvalitetssikring av fôr i alle ledd vil nå bli nøye gjennomgått for å forhindre at slik skal kunne skje igjen. Når situasjonen er avklart og vi har oversikt over eventuelle skader påført dyra vil vi i dialog med hesteeier ta ansvar for å forsøke å løse saken så godt som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Felleskjøpet.

Felleskjøpet påpeker at dette er en isolert hendelse. Leveransen er et engangstilfelle til denne ene kunden og ingen andre kunder har fått feil fôr til sine hester.

For mer informasjon, kontakt:
Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør – 97727217
Idun Rosenfeld, produktsjef Champion - 90513600