05.11.2020 | Felleskjøpet

De inngåtte avtalene er en milepæl innen landbruksbygg. Sammen vil partene kunne levere alle typer landbruksbygg med et felles kontaktpunkt for kunden. Dette blir virkelig bondenytte i praksis med kort og effektiv byggetid og gjennomgående høy kvalitet.  

 
Avtalene styrker og formaliserer et allerede suksessfullt samarbeid mellom partene fra Sogn og Fjordane og nordover. Partene vil sammen satse spesielt på landbruksbygg til alle husdyr i Innlandet og på bygg til svin og fjørfe i hele området til Felleskjøpet Agri SA. For landbrukskundene vil samarbeidet bety et felles kontaktpunkt, kortere byggetid og mer effektiv bygging av alle typer landbruksbygg samt effektive og gode løsninger med gjødselkjellere. 
 
Vil bli ledende på landbruksbygg i landet
Årlig settes det opp ca. 700 landbruksbygg her i landet. Felleskjøpet Agri er leverandør av teknologi og utstyr til ca. 150. prosjekter årlig, og med det inngåtte samarbeidet ønsker partene sammen å ta posisjonen som den ledende entreprenøren av landbruksbygg i Norge.
 
- Felleskjøpet Agri har siste år løftet satsningen på husdyrbonden, innendørsmekanisering og landbruksbygg. Med dette samarbeidet samler vi kompetanse og gjennomføringsevne på stålbygg, trebygg, betong, innredning og tekniske løsninger, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg i Felleskjøpet Agri.
 
- Steinar Myhre AS har gjennom over 20 år med bygging i landbruket etablert seg som en ledende leverandør av landbruksbygg i den midtre og nordre delen av Norge. Avtalen gir oss muligheter til å tilby moderne og solide driftsbygninger i flere deler av landet, sier Espen Myhre i Steinar Myhre AS. 
 
- Vårt mannskap har montert mer enn 250 fjøs og landbruksbygg siden 2012. Vi ønsker å være en lønnsom partner for Felleskjøpet, øvrige leverandører og for bonden som byggherre, sier daglig leder Reidar Alsvik i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS.
 
Steinar Myhre AS kjøpte nylig 50% av aksjene i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS og eier fra før også 50% i Hårr Snåsa Betong AS.
 
AVTALEPARTNERE: Hans Petter Myhrås i Steinar Myhre AS, Grazvydas Ruseckas i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS, Steinar Norodd Myhre, Erik Bakk i Felleskjøpet Agri SA, Reidar Alsvik i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS, og Espen Myhre i Steinar Myhre AS.
 
 
Om aktørene
  • Steinar Myhre AS i Skogn er betongentreprenør som leverer betongarbeid til industri, fjøs og landbruksbygg, i tillegg til gjennomføring av totalentrepriser ved bruk av samarbeidspartnere og eller underentreprenører.
  • Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS opererer som entreprenør, bygg og anleggsleverandør i hele Norge, og er spesialister innen stål- og sandwich-bygg. Selskapet har hovedkontor på øye Tustna i Aure kommune. Steinar Myhre AS eier 50% av aksjene i selskapet.
  • Felleskjøpet Agri SA er et samvirke med formål å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt ved å tilby gode og rimelige driftsmidler. Selskapet har over 44 000 medlemmer og omsatte i 2019 for 16,2 milliarder norske kroner.
 
Kontaktpersoner
  • Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg Felleskjøpet Agri, telefon 932 89 705, karl.arne.leivestad@felleskjopet.no
  • Reidar Alsvik, Daglig leder, Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS, telefon 97705465, reidar@mnbe.no
  • Espen Myhre, prosjektleder, Steinar Myhre AS, telefon 400 11800, espen@steinar-myhre.no