15.05.2020 | Felleskjøpet

Flyttinga av produksjon fra Florø vil skje gradvis og vi vil informere våre kunder direkte etter hvert som de blir berørt. Det er forventa at all produksjon fra Florø vil være flytta rundt 1. august 2020.

For berørte kraftfôrkunder vil flyttinga av produksjonssted ikke ha noe praktisk betydning; bestillingsrutiner, sortiment og kvalitet vil være som nå. De transportselskapene som står for dagens transport fra Florø vil fortsette med dette fra Vestnes og Vaksdal etter flytting. Flyttinga vil heller ikke medføre endringer i fraktbelastning.

Mer informasjon kan du få ved å kontakte din salgskonsulent, eller Kundetjenesten på 72 50 50 50.