04.02.2022 | Felleskjøpet

Implementeringen av det nye økonomisystemet omfatter blant annet håndtering av inn- og utgående fakturaflyt.

Arbeidet med implementeringen er godt i gang og det nye økonomisystemet er fullt operativt 4. mars 2022. Implementeringen vil kunne få noen følger for våre kunder og leverandører, avhengig av tilknytningen til Felleskjøpet Agri. Større endringer er kommunisert direkte til aktuelle grupper.

Kunder kan oppleve at det kan ta noe lenger tid å få svar på noen henvendelser i tiden rundt oppstart i nytt økonomisystem.