DataVäxt AB er Sveriges ledende leverandør av GPS-utstyr og programvare for landbruket. I samarbeid med Felleskjøpet, som er deleier i selskapet, tar de nå steget inn på det norske markedet. DataVäxt har utviklet verktøyene CropPLAN, LogMASTER og CropSAT.

CropPLAN og LogMASTER gir bonden full oversikt over egen planteproduksjon og vil gjøre det enklere å planlegge innkjøp, styre planteproduksjonen gjennom sesongen og analysere resultatene etter innhøsting. Samtidig lanseres MyFARM, som er en mobilapplikasjon der brukeren kan registrere arbeidsoperasjoner i feltet.

– Bedre effektivitet i alle arbeidsprosesser på gården er avgjørende for bonden. Dette gir god lønnsomhet og ikke minst en optimal utnyttelse av ressursene slik at norske bønder kan produsere mer, bedre og renere. Med CropPLAN og LogMASTER får bonden bedre oversikt over lønnsomhet på hvert enkelt skifte og kan planlegge sin beste drift av gården, sier Anders Rognlien, utviklingsleder presisjonsjordbruk i Felleskjøpet.

Teknologi for alle

Norske bønder ligger langt fremme på bruk av digitale verktøy både på jordet og i husdyrproduksjonen. Med tjenester fra Dataväxt og Felleskjøpet vil digitaliseringen nå enda lenger, og teknologien som tilbys kan brukes i kombinasjon med allerede eksisterende løsninger bonden har fra for eksempel John Deere. Dataväxt har utviklet en rekke tjenester som kart over jorder, gjødselplan og satellittverktøy slik at bonden kan drive jordbruket mer presist.

Planleggingsverktøy og teknologi for automatisk sporing og dokumentasjon vil bli stadig viktigere for bøndene i årene som kommer. Med CropPLAN og LogMASTER kan bonden utvikle et presist og fullstendig dyrkings- og dokumentasjonsprogram, og det krever ikke store tunge investeringer for å komme i gang med disse presisjonsverktøyene, sier Rognlien.

CropPLAN og LogMASTER lanseres for salg i det norske markedet i midten av august.

Om DataVäxt

Dataväxt AB er et teknikk- og kunnskapsbasert selskap med røtter i det svenske landbruket. DataVäxt ble grunnlagt i 1996 med utgangspunkt i programvare for dokumentasjon av vekst og foredling av ressurser hos den svenske bonden. I dag utvikler og markedsfører DataVäxt en rekke ulike produkter for dokumentasjon, sporbarhet og oppfølging av produksjon innen landbruksnæringen i Skandinavia.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Anders Rognlien, utviklingsleder presisjonsjordbruk, tlf. 920 78 696
Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef, tlf. 926 86 100