14.01.2016 | Felleskjøpet

Viktig avtale

Kompaktmaskiner utgjør ca. 50% av det totale markedet for anleggsmaskiner i Norge. Pon Equipment har siden 2010 investert betydelige ressurser i dette segmentet mot entreprenørbransjen, med stor suksess.

­- Denne avtalen føyer seg inn i en viktig strategisk satsning hvor vi har til hensikt å skaffe kundene våre viktige anleggsmidler. Caterpillar sine produkter passer veldig godt inn i vårt sortiment, sier Frode Dahl, direktør maskin i Felleskjøpet Agri.

­- Med denne avtalen tar vi steget inn i et voksende markedssegment. Mange bønder og landbruksentreprenører har et bein inn i lokal anleggsvirksomhet. Et strategisk samarbeid med landbrukets desidert største aktør er en viktig milepæl i vårt arbeid med å bli markedsleder i Norge. Med Felleskjøpets kompetanse og ekspertise på landbrukssegmentet samt park og anlegg, vil kunden bli håndtert på best mulig måte, sier Erik Sollerud, administrerende direktør i Pon Equipment AS.

Hovedfokus på gravemaskiner og hjullastere

Cat­kompaktmaskiner finnes i en rekke modeller, i tillegg til et bredt utvalg verktøy og utstyr. Hovedfokus vil være på gravemaskiner opp til og med 8 tonn og hjullastere under 10 tonn. I tillegg vil teleskoplastere, kompaktlastere og utstyr til disse maskinene være tilgjengelig i Felleskjøpets sortiment.

­- Felleskjøpet har kunder som vi ikke kjenner så godt. Med sine sterke merkevarer og kompetanse innen landbruket vil vi utfylle hverandre og gi flere kunder tilgang til bransjens beste kompaktmaskiner, sier Sollerud.

­- Mange av våre kunder jobber også som småentreprenører. Med produktene fra Cat vil vi nå kunne tilby et komplett utvalg til disse og samtidig styrke kundefordelen "alt fra én leverandør", som vi er kjent for. I forhandlingene har vi også sett at samarbeidet vil gi Felleskjøpet Agri mulighet til å øke sin markedsandel på traktor og redskap inn mot Pon sine primærkunder. I tillegg styrker vi også vårt tilbud innen segmentet park og anlegg, sier Dahl.

Samarbeidet trer i kraft fra januar med opplæring og forberedelser, og Felleskjøpet vil starte salget fra 1. mars.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:

Frode Dahl, direktør maskin i Felleskjøpet Agri SA
E-post: frode.dahl@felleskjopet.no, tlf: 901 44 892

Erik Sollerud, administrerende direktør i Pon Equipment AS
E­post: ​erik.sollerud@pon­cat.com​, tlf 917 44 696