06.04.2016 | Felleskjøpet

- Dette er den absolutt største avtalen Tokvam AS noensinne har gjort, og vi gleder oss til å vokse videre sammen med Felleskjøpet Agri. Et slikt langsiktig samarbeidet sikrer både arbeidsplasser og muligheter til å utvikle bedriften videre. Vi kan trygt si at dette blir tidenes satsning på veivedlikehold smiler daglig leder i Tokvam, Finn Kristian Tokvam.

- Denne avtalen er strategisk viktig for Felleskjøpet Agri. Vi har sett etter en samarbeidspartner som kan levere veivedlikeholdsutstyr til den profesjonelle delen av markedet. Det har vært viktig for oss å finne en leverandør som kjenner det norske markedet godt. Tokvam har vokst seg til å bli en sterk norsk merkevare innen veivedlikehold, og vi er stolte av at Tokvams produkter nå blir en del av vårt sortiment, sier Frode Dahl, direktør maskin i Felleskjøpet Agri.

Samler porteføljen hos Tokvam

Tokvam startet opp som en bygdesmie på slutten av 50-tallet og har gjennom årene utviklet seg til å bli en kvalitetsleverandør av snøfresere, snøploger og sand- og saltspredere som kan festes på traktorer og lignende spesialmaskiner.

Felleskjøpet har i dag 45 verksteder og totalt 58 maskinselgere, og samler nå alle produktgrupper innen veivedlikehold hos én leverandør. Felleskjøpet vil dermed bli en stor forhandler av Tokvams produkter rettet mot landbrukssegmentet, nærmere bestemt utstyr til traktor.

- Vi har svært gode erfaringer med å rendyrke merkevarer. Det gir oss mulighet til å vokse sammen og utvikle produkter i fellesskap. I tillegg er det et pluss at Tokvam er en helnorsk produsent, sier Dagfinn Sand, markeds- og kategorileder i Felleskjøpet Agri.

- For oss vil leveransene til Felleskjøpet trolig ha en verdi på omlag 50 millioner kroner årlig. Vi mister noe av dagens omsetning når avtalen trer i kraft, men totalt sett tror vi på en sterk økning. På sikt er målet vårt å ha en omsetning på over 100 millioner kroner. For å håndtere en slik ordremengde vil vi ha behov for omlag 15 nye årsverk. Dette er stillinger som omfatter mekanikere, ingeniører og administrasjon, forklarer Tokvam.

Utover Felleskjøpet Agri vil enkelte eksisterende forhandlere fortsette å selge Tokvam-produkter i en overgangsperiode.

Styrker tilbudet

Mange norske bønder og entreprenører lever av veivedlikehold og fyller året med brøyting, salting og annet veivedlikeholdsarbeid. Traktor kombinert med riktig brøyteutstyr overtar en stadig større del av veivedlikeholdet. Avtalen med Tokvam vil dermed komme mange av Felleskjøpets 44 000 eiere til gode.

-I dag er vi er noe så sjeldent som en solid, stabil og anerkjent norsk industribedrift. Kombinerer du det med kunnskap og høyteknologi, er Tokvam AS en attraktiv arbeidsplass for både ingeniører og mekanikere. Avtalen med Felleskjøpet vil i tillegg sette oss i stand til å vokse i et nytt segment, og vi ser frem til å bli en viktig leverandør også til norske bønder. Vi har gjort vinteren enkel for folk i snart 60 år. Det skal vi fortsette med! avslutter Tokvam.