03.07.2017 | Felleskjøpet

Felleskjøpets hovedkontor i Lillestrøm er kjent under navnet «D22» og huser sentrale administrative funksjoner. Med fasader i tre og en form som skal gi assosiasjoner til norske kornåkre skiller bygget seg ut i bybildet. Felleskjøpet ble tildelt Skedsmo kommunes byggeskikkpris i 2015 for D22.

– Vi er nå inne i vårt tredje år i D22 og vi stortrives. Valget om plassering i Lillestrøm hadde bakgrunn i en rekke vurderinger, og blant de viktigste var enkel tilkomst og nærhet til Oslo og Gardermoen for både tog- og bilpendlere. I tillegg har vi i nærhet til landbruket her på Lillestrøm, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

– Det var mange valg som måtte tas i dette prosjektet. Vi ønsket å samle sentrale funksjoner under samme tak for å styrke organisasjonen, og gi våre kunder bedre tjenester og tilbud. Også på eiersiden gjorde vi et bevisst valg om å ikke eie bygget da denne type eiendom ikke faller under vår kjernevirksomhet. Valget falt derfor på å leie, fortsetter Ulvan.

Endring på eiersiden

I 2012 inngikk Felleskjøpet en 15 års leieavtale for et nybygg med Depotgata 22 AS som er eier av eiendommen. I 2014 kjøpte eiendomsselskapet Linstow Depotgata 22 AS og ferdigstilte prosjektet. Siden inngåelse av leieavtalen har Felleskjøpet hatt en kjøpsopsjon av Depotgata 22 AS. Felleskjøpet har nå utøvet sin opsjon og kjøper selskapet Depotgata 22 AS av Linstow AS.

– Samtidig som Felleskjøpet Agri kjøper Depotgata 22 AS av Linstow selger vi selskapet videre til Pareto. Vi har kommet til enighet med Linstow om utøvelse av kjøpsopsjonen av selskapet samt salg og inngåelse av ny, langvarig leieavtale på 20 år med de nye eierne Pareto, sier Eirik Jensen, sjef for etablering og eiendomsutvikling i Agri Eiendom, som er et datterselskap av Felleskjøpet Agri.

Agri Eiendom AS har gjennomført forhandlingene med både Linstow og Pareto om kjøp og salg av Depotgata 22 AS på vegne av Felleskjøpet Agri.

– Felleskjøpet Agri eier mange eiendommer rundt om i Norge, i form av butikker, kornmottak og møller spredt over hele landet slik våre kunder og eiere også er. I denne sammenheng gjør vi nøye vurderinger og bevisste valg som kommer våre eiere og kunder til gode. Vi skal være bondens viktigste partner gjennom tjenester, løsninger og tilbud, avslutter Ulvan.