27.11.2015 | Felleskjøpet

– En oppgradering av avdelingen på Kløfta vil gi kundene våre en tidsriktig avdeling som presenterer Felleskjøpet i sin hele og fulle bredde, sier direktør maskin, Frode Dahl.

Styrker satsingen på maskin

Felleskjøpet Agri satser innenfor maskinområdet, og har i løpet av 2015 blant annet styrket sin markedsandel på John Deere fra 18,9 prosent i 2014 til over 30 prosent.

Maskinsenteret på Kløfta vil legge til rette for en samlet presentasjon av alt Felleskjøpet har å by på innenfor maskinsegmentet. Større og mer avansert utstyr vil bli presentert både inne og ute. Dette inkluderer traktor, tresker, redskap (TTR), innendørsmekanisering (I-mek), park og anlegg. I tillegg vil det bli et større og mer moderne verksted som vil betjene samtlige maskiner i Felleskjøpets sortiment fra den minste plenklipper og motorsag til den største skurtreskeren.

- Et stort og moderne maskinsenter på Kløfta gir oss muligheten til å vise Felleskjøpets maskinsortiment i full bredde, noe som gir oss en unik og svært attraktiv posisjon i markedet. En ny maskin er en stor investering, og vi vet at kundene vil sette pris på muligheten til å ta og føle på maskinene, sier Dahl.

- Kløfta har en sentral plassering for både landbruks- og forbrukermarkedet. Kort avstand til Gardermoen vil gjøre den nye avdelingen tilgjengelig for kunder fra hele landet, sier Dahl, som også fremhever befolkningsveksten på Romerike som et sentralt argument for å utvide på Kløfta.

Større og mer moderne butikk

Butikken på Kløfta har kunder fra hele det sentrale Østlandsområdet, og disse er en god miks av både forbrukerkunder og landbrukskunder.

- Butikken skal etter planen utvides med 400 m2, og vil få en mer effektiv og moderne salgsflate som blant annet innbefatter «hent i butikk» av tonnvarer og «pick-up point» for netthandel, sier direktør for detaljhandel, Eivind Torkildsen.

Butikken på Kløfta vil bli Østlandets største, og vil være en moderne og fremtidsrettet butikk med et bredt sortiment til både forbruker- og landbrukskunden.

Park og anleggsvirksomheten flyttes til Kløfta

Våren 2015 innfusjonerte Felleskjøpet Agri det heleide datterselskapet Reinhardt Maskin AS. Felleskjøpet avdeling Reinhardt har park og anlegg som sitt kjerneområde, og er nå lokalisert på Hvam. Denne virksomheten, som inkluderer verksted og salgskorps, vil flyttes til Kløfta når den nye avdelingen står klar.

- Å samlokalisere verkstedet på Hvam med eksisterende verksted på Kløfta, vil gi tverrfaglige synergier innen kompetanse, bemanning og administrasjon, sier Dahl, og legger til at park og anlegg er et av flere viktige satsingsområder innen maskin.

Ferdigstilles høsten 2016

Investeringen har en budsjettramme på 79 millioner kroner, og byggestart er planlagt i løpet av desember 2015. Etter planen skal fase én (verksted) være innflytningsklar i august/september 2016. Fase to, som består av butikk og maskinutstilling, skal etter planen stå klart i desember 2016. Eksisterende butikk- og verkstedsvirksomhet på Kløfta vil opprettholdes under byggeperioden.