12.09.2016 | Kim Viggo Weiby, produksjef FORMEL

Felleskjøpene er opptatt av å ha et bredt kraftfôrsortiment tilpasset kundenes ulike behov. I utviklingen av FORMEL Linnea har vi satset på kundegruppen som ønsker kortreiste råvarer.

Vi har derfor utviklet en kraftfôrblanding som sammen med godt grovfôr gir en norskandel i fôret på over 90 % ved produksjon av mjølk og kjøtt. Karbohydratkilden i kraftfôret er norsk korn, og proteinråvaren er raps som vi kjøper fra nærliggende land. FORMEL Linnea er uten soyamel og palmebasert fett. Råvarer som vitaminer, mineraler og melasse produseres ikke i Norge og importeres også til denne fôrblandingen.

Felleskjøpene er opptatt av et sterkt norsk landbruk med økt bruk av norske fôr-ressurser. Det pågår for tiden flere spennende prosjekt for utvikling av norske proteinkilder. Dette er et langsiktig arbeid som krever innsats fra alle aktørene i bransjen. Med FORMEL Linnea omsetter Felleskjøpet visjoner til praksis og tar lederrollen i dette viktige arbeidet.

FORMEL Linnea kan brukes som eneste kraftfôrblanding til mjølkekyr og okser. Blandingen passer et moderat til middels ytelsesnivå og er tilpasset middels tidlig høsta grovfôr med proteininnhold mellom 13-18 %. For de som ønsker høyere ytelse kan man kombinere FORMEL Linnea med proteintilskuddet FK raps 92 eller FORMEL Superkarbo.

Dersom du ønsker mer informasjon om denne kraftfôrblandingen, ta kontakt med din lokale fagkonsulent direkte eller på telefon 72 50 50 50