11.11.2017 | Felleskjøpet

– Norgesfjøset er et resultat av at vi opplever en etterspørsel i markedet etter fjøs tilpasset små og mellomstore besetninger. Norgesfjøset er derfor tilpasset melkeprodusenter med besetninger på rundt 30 årskyr, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg i Felleskjøpet.

Redusert byggetid og mer rasjonell og kostnadseffektiv drift

Planløsningen er optimalisert og tilpasset størrelsen på besetningen, noe som gjør driften rasjonell og kostnadseffektiv. En godt gjennomarbeidet planløsning er avgjørende for en forutsigbar investering og god drift. Dette vil, kombinert med optimalisering av bygget, kunne gi kortere byggetid og reduserte byggekostnader.

– I sum vil dette bidra til å legge til rette for at flere kan satse og investere i melkeproduksjonen, sier Leivestad.

Med og uten melkerobot

Å investere i nye driftsbygninger er en tid- og kostnadskrevende prosess. Mange bønder ønsker derfor å ta investeringen over tid. For å legge til rette for dette, lanseres Norgesfjøset i to ulike modeller; «Dagros» med melkerobot og «Stjerna» uten. Bonden kan da velge å starte opp produksjonen med melkestall, eller velge Dagros og starte produksjonen i melkerobot med det samme overgangen til løsdrift er tatt.

Se fjøstegninger her

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg i Felleskjøpet Agri
Tlf. 932 89 705

Se video her: