16.05.2017 | Felleskjøpet (mai 2017)

- Bygging av nytt grisehus er et viktig prosjekt for Valle videregående skole i prosessen med å fornye og samle all husdyraktivitet til Presteseter, sier prosjektleder hos Oppland Fylkeskommune, Magne Svare.

Kombinert svineproduksjon med fire avdelinger

Fjøset er på 876 kvm, og er et fjøs for kombinert svineproduksjon. Fjøset inneholder totalt fire avdelinger; en slaktegrisavdeling, to fødeavdelinger og en avdeling for rekruttering og bedekking. Huset skal bygges i 42 cm betongelementer og tretakstoler, og prosjekteres etter TEK 10. Det er lagt vekt på at det skal være en god læringsarena for elevene og hele huset er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

- Dette er et prosjekt som vi er veldig fornøyd med å få lov til å bygge. Vi har etterhvert mye erfaring på gjennomføring av denne typen prosjekter, og vi ser frem til å gjennomføre et godt prosjekt både for oss og byggherren, sier markedssjef Vegard Schanche i Gråkjær.

Spennende ventilasjons- og fôringsløsninger

Gråkjær har inngått avtale om totalentreprise for gjennomføringen av prosjektet. Felleskjøpet er leverandør av all innendørsmekanisering, og det vil inneholde mange spennende løsninger med hensyn til fôring og ventilasjon. Det skal blant annet leveres TEWE batchforingssystem som vil gi skolen unike muligheter i undervisningssammenheng.

- Det er viktig for Felleskjøpet å være synlig på landbruksskolene rundt om i Norge og dette prosjektet er et viktig prosjekt i denne sammenhengen, sier Knut Øystein Berg, prosjektkonsulent hos Felleskjøpet.

Byggingen starter opp umiddelbart og skal overleveres før jul 2017.