11.03.2019 | Felleskjøpet

Granngården, som eies av Felleskjøpet, og Lantmännen har lang historie sammen hvor Lantmännens produkter har blitt solgt gjennom Granngårdens butikker. Nå gjenopptas samarbeidet og ti utvalgte butikker skal selge viktige innsatsfaktorer til den svenske bonden gjennom vekstsesongen. Granngården vil også ha et lager av Lantmännens sortiment av plast og nett, slik at kunden kan supplere deres behov ved å kjøpe produktene i butikken.

– Granngården har dype røtter i svensk landbruk og gjennom vårt nye samarbeid med Lantmännen styrker vi vår relasjon til den svenske bonden ytterligere. Med vårt nettverk av butikker kan vi tilby en unik tilgjengelighet av varer bonden trenger i sin drift, og slik utgjøre en forskjell for mange kunder. Felleskjøpet og Lantmännen, som begge er ledende på innsatsvarer til bonden, sikrer en unik fagkompetanse som den svenske bonden kan nyte godt av i årene som kommer, sier Torkildsen.

- Granngårdens butikker kan holde lager av viktige produkter for bonden, og slik øker vi servicegraden til landbrukskundene. Granngården har gode åpningstider som gjør at bøndene i sesongen kan bestille plantevern og såfrø av Lantmännen-selgeren, og deretter raskt hente ordren i butikken. For Lantmännen er et høyt servicenivå svært viktig, og takket være et utvidet samarbeid med Felleskjøpet får bøndene nå enda bedre tilgang til våre produkter, sier Peter Annas, plantekultur-ansvarlig ved Lantmännen.

 

Forener landbrukskompetanse i Norge og Sverige

Lantmännen og Felleskjøpet samarbeider på flere forskjellige områder og digitalisering og utvikling av landbruksrelaterte digitale tjenester er en stor investering. Begge selskaper har eierandeler i det svenske teknologiselskapet Dataväxt.
-Sammen jobber vi for digitalisering av landbruket som skal sikre økt produktivitet, bedre avlinger og en mer bærekraftig produksjon. Flere tjenester er allerede lansert i det norske markedet og Felleskjøpets Min gård-plattform blir sentral i den videre utviklingen, sier Torkildsen.

I tillegg samarbeider selskapene om miljøvennlig frørensing gjennom ThermoSeed-behandling av norsk såfrø gjennom felles innkjøpsselskaper.

För mer information kontakta: 
Peter Annas, växtodlingschef, Lantmännen - Tlf: 0706 99 03 65
Eivind Torkildsen, direktør landbrukssalg, Felleskjøpet Agri, Tlf: 952 41 483
Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef, Felleskjøpet Agri – Tlf: 926 86 100