24.05.2019 | Kine B. Letnes, Salgs og Fagkonsulent Svin i Felleskjøpet

Fjorden Pigs ble arrangert på Jægtvolden Fjordhotell i Inderøy kommune, midt i matfatet for trøndersk svineproduksjon. Produsentene gir tilbakemelding om at denne typen møteplass, med sosialt og faglig påfyll er kjempeviktig. Spesielt den sosiale biten er kjempeviktig, det å snakke sammen og dele erfaringer på kryss av alder/kjønn og kommunegrenser er gull verd i den trønderske svineproduksjonen.

Inngangen på hotellet levner liten tvil om at produsentene ankommer riktig sted.

Variert og matnyttig program

I løpet av disse to dagene fikk 70 deltakere en solid dose med både faglig og ikke minst sosialt påfyll. Her ble hele spekteret av trøndersk svineproduksjon diskutert - fra framtidsvisjoner om trøndergrisen i 2028 av landbruksdirektør Tor Bjørkli til matnyttig informasjon om optimal prukefôring fra felleskjøpets Margareth Fosseng og jerntidiling til smågris fra «gammel rånen» Tore Framstad.

Anja Gotvasli fra SpareBank1 SMN åpnet kongressen.

Anja Gotvasli, bransjeansvarlig for landbruk i SpareBank1 SMN, åpnet kongressen med positive ord om svineprodusentene. Svinenæringa oppleves fra bankens sin side som lønnsom, men er svært avhengig av dyktighet fra produsentenes side. «Bruk energien på det du selv kan gjøre noe med» var en flott oppfordring fra Anja.


Største avlsfremgang noensinne

Videre Fikk vi høre status fra Norsvin av Olav Eik Nes som er adm. dir i Norsvin. Han har jobbet 35 år i Norsvin. Olav brenner for å utvikle norsk svineproduksjon, og mener vi har store muligheter til å ta en aktiv rolle i forhold til nasjonale og globale utfordringer» . Han kunne fortelle at hver 5. gris i verden har norske gener og at norsvin i år har hatt den største avlsframgangen noen gang.

 

En lydhør forsamling folger med på hva Olav Eik Nes har å si på Jægtvolden

Trine Vaag, styreleder i Nortura viste frem nye produkter av svin som hittil har vist til økende salg.

 

Markedsregulering av svinekjøtt

Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag, og leder for jordbrukets forhandlingsutvalg. Snakket om næringas samfunnskontrakt, politisk situasjon før jordbruksforhandlingene, markedsutsiktene og markedsbalansering.

 

Flotte omgivelser

Både deltakere og arrangører var veldig fornøyd med omgivelsene på kongressen. Felleskjøpet hadde også benyttet anledningen til å presentere nyheter på vår stand.

Mer innsyn i grisfjøset?

Odd Magne Karlsen i Nortura har jobbet mye med dyrevelferd hos gris generelt og Griseløftet i Nortura.  Gjennom Odd Magne sitt foredrag på Fjorden pigs ble det tatt opp hva som er utfordringene og mulighetene i tiden som kommer. Kommunikasjon med forbruker påvirker hvilke preferanser forbruker har for svinekjøttet. Det er viktig at forbruker får med seg hvor bra grisen egentlig har det i Norge. Bransjens egne organisasjoner sier lite om hvordan grisen egentlig har det. i tillegg sies det også mye om hva de gjør for at grisen skal få det bedre.

Sammenheng mellom mikrobeflora hos dyr og mennesker

Eystein Skjerve, professor i Veterinær Samfunnsmedisin ved Veterinærhøgskolen NMBU, fortalte om studier av dyrs mikrobeflora for å forstå mere av sammenhengen mellom menneskers og dyrs helse innenfor begrepet Én Helse.

Ingemar Fransson fra Skov, minnet Fjorden Pigs svineprodusente på å sjekke status på sitt ventialsjonsanlegg.

«Gammelrånen» på besøk i Trøndelag

En lydhør forsamling møtte Tore Framstad som fortalte om jerntildeling til smågris og våtfôring. Flere måtte hjem å sjekke pH etter ett konstruktivt innlegg fra en vel så erfaren foredragsholder, med mange triks i ermet.

Tore Framstad på Fjorden Pigs

«Trøndergrisen»

Landbruksdirektør Tore Bjørkli, hadde store visjoner for trøndergrisen å dele med forsamlingen.

Tore Bjørkli på Fjorden Pigs

Vi takker deltakere og arrangører, og ser fram til at denne kongressen blir et fast innslag på kalenderen for trønderske svineprodusenter!