23.03.2018 | Jørgen Formo

I løpet av disse to dagene fikk 90 deltakere en solid dose med både faglig og ikke minst sosialt påfyll. Værgudene hadde lagt alt til rette for en strålende samling på Innherred, selve indrefilèten i det trønderske svinelandskapet. Men vintersola møtte hard konkurranse fra en engasjert gjeng foredragsholdere. Her ble hele spekteret av trøndersk svineproduksjon diskutert - fra framtidsvisjoner ved Bjarne Holm, Felleskjøpet og Gustav Grøholt, Norsvin til samlivet på gården ved Karin Hovde, Kompetansesenteret KUN.

Se alle foredragene i lenkemenyen til høyre.

Rammene rundt "Fjorden pigs" kunne ikke vært bedre.

Kortreist mat, nisjeprodukter og regionale spesialiteter

Den Gyldne Omvei går gjennom Inderøy kommune, og frister med flotte gårdsutsalg, butikker, restauranter og aktivitetsbedrifter som gir ekte hjemmelagde opplevelser. Her ligger også et uforløst potensial for den trønderske grisen. Borgny Grande fra prosjektet «Økt verdiskapning i Midt-norsk kjøttproduksjon» utfordret de frammøtte på konseptet kortreist mat, nisjeprodukter og regionale spesialiteter fra Trøndelag. Trøndersk gris fôret på Inderøykarve, var et av flere spennende og smakfulle forslag.

Viktig med lønnsom rekrutteringsstrategi og holdbare purker

Dagens svineproduksjon ble også behørig gjennomgått. Viktigheten av lønnsom rekrutteringsstrategi og holdbare purker ble understreket av foredragsholdere fra Norsvin og Felleskjøpet. Slaktegrisprodusentene fikk samtidig en oppdatering på bidraget fra Duroc i dagens slaktegris, samt innføring i Felleskjøpets nye slaktegrisortiment.

Dyrevelferd fra ulike ståsted

Odd Magne Karlsen, Nortura gjennomgikk dyrevelferd sett fra ulike ståsted. En kontinuerlig dokumentering og forbedring er blant de viktigste satsningsområdene framover. De lydhøre deltakerne fikk i tillegg også demonstrert velferdstiltak i praksis. Ungdomsbedriften Gladgris UB fra Mære videregående skole var tilstede med stand, og presenterte sitt produkt – en griseleke som skal aktivisere dyra og forebygge halebiting. Det var mange som benyttet sjansen til å stikke innom elevene og skrive seg på liste for uttesting av prototypen. Her blir det spennende å følge den videre utviklingen av produktet.

Odd Magne Karlsen fra Nortura fokuserte på viktigheten av god dyrevelferd.

Sosial og engasjert gjeng

Men svineprodusenter og rådgivere lever ikke av fag alene, den sosiale biten er vel så viktig. Summinga i pausene og praten under middagen viste med all tydelighet at det her var samla en engasjert gjeng. Kveldens hovedrett var som seg hør og bør indrefilèt av svin, krydret med godt tilbehør og mange gode historier og innslag. Hverdagen for den trønderske svineprodusent kan være hektisk og utfordrende. I slike tider er det viktig å kunne samle store deler av næringa for faglig og sosialt samvær. Det var en topp motivert forsamling som avslutningsvis fikk med seg motivator Øyvind Skarstads presentasjon av bonden som gårdens viktigste ressurs. Vi takker deltakere og arrangører, og ser fram til at denne kongressen blir et fast innslag på kalenderen for trønderske svineprodusenter.

Det var en lydhør og engasjert forsamling under de to dagene med «Fjorden Pigs».