11.04.2017 | Felleskjøpet

Som et ledd i å etablere morgendagens klimaeffektive kraftfôrindustri vil både nåværende og nye lokasjoner i regionen bli vurdert som utgangspunkt for ny fabrikkstruktur i et større investeringsprosjekt som utredes for beslutning første halvår 2018. I tillegg skal avdelingsstrukturen styrkes for å møte konkurransen i maskinmarkedet og fortsette veksten i detaljhandel.

Felleskjøpet Agri har over tid jobbet med oppgraderinger i regionen. Eksempelvis er avdelinger som Klett og Tunga kraftig utbedret, bygging av ny gjødselterminal i Verdal er påbegynt, det er etablert nye kornmottak og det investeres i miljøvennlig ThermoSeed-teknologi for behandling av såkorn i Steinkjer.

– Trøndelag er et kjerneområde for Felleskjøpet Agri og en av de viktigste landbruksregionene i Norge. Felleskjøpet har investert betydelig i norsk landbruk de siste årene. For å ytterligere styrke vår konkurransekraft planlegger vi en opprustning også i Midt-Norge. Vi skal møte fremtidens krav til kvalitet og sortiment fra husdyrbønder i regionen, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Bygger et bærekraftig landbruk i Norge

I 2016 åpnet Felleskjøpet Agri Nord-Europas mest moderne kraftfôrfabrikk på Kambo utenfor Moss i Østfold. Den ble bygget etter eget design for å få fôrblandinger skreddersydd for fremtidens kraftfôrbehov og styrket resultat for husdyrbonden. Fabrikken bidrar også til en klimasmart kraftfôrproduksjon med mer enn 25 % reduksjon i energibruk per produserte tonn kraftfôr.

– For å levere produkter helt i verdenstoppen er norske bønder og norsk matproduksjon avhengig av godt kraftfôr. Felleskjøpet Agri er og skal være ledende på kraftfôr i Norge. Utvikling av ny teknologi og grønne investeringer er fremtiden i næringen. En kommende nysatsing i Midt-Norge vil bygge på denne tankegangen, forteller Ulvan.

Landbrukssenter for fremtiden

Felleskjøpets butikker har de siste årene hatt en omsetningsvekst på nær førti prosent. Åpning av nye butikker og oppgraderinger har vært viktige bidragsytere for det gode resultatet. I mars åpnet Felleskjøpets stormarked og landbrukssenter på Romerike.

– I Midt-Norge skal vi nå se hele regionen under ett for å få en god, helhetlig løsning i den videre oppgraderingen. På Romerike har vi svært gode erfaringer med å bygge et stort landbrukssenter. I fremtiden vil den profesjonelle bonden stille enda strengere krav til oss som leverandør, avslutter Ulvan.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef, tlf. 926 86 100

(10.04.17)