17.02.2021 | Felleskjøpet

Styret i Felleskjøpet Agri mener det gode resultatet i 2020 gir grunnlag for rekordhøy utbetaling av bonus til medlemmene.  

-Styret foreslår for årsmøtet at totalt 100 millioner kroner av årsresultatet disponeres til medlemmene. Vi foreslår at 80 millioner går direkte til etterbetaling, mens 5,6 millioner går til avkastning på individuell egenkapital og 14,4 millioner går til individuell egenkapital, oppsummerer styrelederen.  

Fleksibel organisasjon 

Jødahl Skuterud er svært tilfreds med at konsernet har levert så solide resultater i annerledesåret 2020 

-De gode resultatene skyldes en viss koronaeffekt, men først og fremst er forklaringen god drift, fokus på kjernevirksomhet og engasjerte ansatte. Felleskjøpet har nok en gang vist seg som et konsern som har en fenomenal evne til å snu seg når det kreves, sier styrelederen. Hun er svært motivert til å fortsette det gode arbeidet i 2021.  

Kan realisere investeringene 

Jødahl Skuterud er opptatt av at de gode resultatene i Felleskjøpet Agri gagner bonden på flere måter.  

-Vel så viktig som medlemsbonusen er at vi nå kan realisere de investeringene vi har planlagt på kornmottakene, kraftfôrfabrikkene og avdelingene våre. Disse investeringene vil gagne norske bønder i lang tid framover, avslutter hun.