09.02.2015 | Oddrun Karlstad

Årsmøtet i Felleskjøpet Agri skal som vanlig foreta valg av medlemmer i styret og andre tillitsvalgte. Både Einar Enger, styrets leder, og Gustav Grøholt, nestleder, tar gjenvalg og komiteen har også innstilt på dette.

Langsiktig vurdering av styrets sammensetning

I år er Anne J. Skuterud, Ellen Anne Bergseng og Oddhild Saure på valg. Det innstilles på gjenvalg av Skuterud og Saure. Valgkomiteen foreslår at 1. vara til dagens styre, Arne Elias Østerås, Romedal, overtar plassen til Bergseng.

– Valgkomiteen ønsker å få inn Arne Elias Østerås i styret. Han er en ung og ambisiøs bonde, med stor faglig kompetanse som vi mener er viktig å dra nytte av i fremtiden. Vi har sett på helheten for styret og tenker langsiktig på sammensetningen. Skal det la seg gjøre, må en av de som er på valg dessverre gå ut. Dette ligger til grunn for det valget vi har gjort, sier lederen av Valgkomiteen, Karsten Thoner.

Øvrige valg
Som ny ordfører i årsmøtet er det foreslått Elisabeth Holand, Vestvågøy, som har vært varaordfører i noen år. I Kontrollkomiteen foreslås det gjenvalg på Håvard Ringnes, Kløfta, som leder og som nytt medlem innstilles det på Trond-Magne Ek Rokvam, Østre Gausdal. Som ny leder av Valgkomiteen er det innstilt på Aina Kvernsveen, Gjøvik.

Valgene foretas på årsmøtets andre dag, 9. april.

Styret i Felleskjøpet Agri


Ny i styret?

Valgkomiteen i Felleskjøpet Agri foreslår Arne Elias Østerås som nytt styremedlem.

 NY I STYRET?: Valgkomiteen i Felleskjøpet Agri foreslår Arne Elias Østerås som nytt styremedlem.Arne Elias Østerås

  • 35 år
  • Driver kombinert svineproduksjon, korn og skog på Romedal, Hedmark, overtok 2013
  • Opprinnelig fra gård med sau og skog i Namdalen i Nord-Trøndelag
  • Utdannet siv. øk. fra Norges Handelshøyskole, Bergen
  • Jobbet 7 år i Statoil ASA innen finans og kontroll
  • Satt i ledergruppen i Boring og Brønn Nord som økonomisjef
  • Aktiv i satsingen på unge bønder i Felleskjøpet Agri
  • Ressursgruppe svin Innlandet i Nortura
  • Deltatt på studiet Samvirkets fortrinn og utfordringer for topptillitsvalgte i landbrukssamvirket i regi av NMBU
  • 1. vara til styret i Felleskjøpet Agri siden 2014