17.12.2019 | Felleskjøpet

Norsk korn er avgjørende for matproduksjon og landbruk i hele Norge. Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750 000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner. For å øke verdien av norsk korn, samtidig som klimaavtrykket skal senkes, har Felleskjøpet startet et større prosjekt for å optimalisere hele kornproduksjonen i Norge, fra dyrking til sluttprodukt i butikk. Sammen med partnerne InFuture, Universitetet i Agder, Microsoft og NHO Mat og drikke mottar Felleskjøpet 10,2 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til prosjektet som har en total ramme på 28 millioner kroner.

– Godt korn har stor verdi både for landbruket og storsamfunnet. Kornet bidrar til landbruk i hele landet gjennom kanaliseringspolitikken, og sikrer selvforsyningsgraden vår både når det kommer til menneske- og dyremat. Norskprodusert korn er også et kortreist og klimavennlig produkt. Vi er svært glade for at Forskningsrådet har valgt å støtte vårt prosjekt for å optimalisere og sikre best mulig produksjon av en livsviktig råvare for Norge, sier Bjarne Holm, som er utviklingssjef for landbruk i Felleskjøpet Agri.

Sporbarhet og klimaavtrykk

Forskningsprosjektet Felleskjøpet Agri med partnere går i gang med, skal se på hvordan sporbarhet i hele verdikjeden kan sikres, fra produksjon og helt til matbordet. Gjennom bedre datafangst og digital rådgivning skal produksjonen gjøres optimal. Med sporbarhet ned til de forskjellige avlingene skal dette gi muligheter for nye kvalitetsprodukter, og med bedre kvalitetssystemer gir det muligheter for å spore klimaavtrykk ned til hver enkelt produsent.

– Kort fortalt skal vi i dette prosjektet kombinere det jordnære som skjer ute på gården med ny teknologi slik at alle deler av produksjonen blir så gode som mulig, både hva gjelder kvalitet og ressursbruk. Ved å kombinere god agronomi med maskinlæring skal vi utnytte en av de viktigste råvarene som produseres i Norge enda bedre, sier Holm.

Prosjektet, som vil ha en varighet på tre år, har oppstart i 2020 og driftes av Felleskjøpet Agri, i samarbeid med prosjektets partnere.  

– Prosjektets datadrevne tilnærming muliggjør ikke bare produksjonsoptimalisering på skiftet og kvalitetsstyring gjennom den videre verdikjeden, men vil også gi et betydelig bidrag innen bærekraft  gjennom bedre styringsdata til kornbonden og grunnlag for nøkkelinformasjon om fotavtrykk til forbruker, vektlegger Øystein Berg, partner i inFuture.  

For mer informasjon, kontakt:

Bjarne Holm, utviklingssjef Felleskjøpet Agri, tlf: 922 37 155
Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef Felleskjøpet Agri, tlf: 92 686 100
Øystein Berg, partner inFuture AS, tlf: 934 17 224