Partiene er produsert i 2013 og overlagret i 2014 som en del av beredskapslagringen. Så langt er mer enn 100 enkeltkunder berørt av de dårlige partiene.

Variasjon på spiring innen partiene og forskjell mellom sekkene

Da det er variasjon innen partiene har noen kunder sett tydelig forskjell mellom sekkene: fra nesten ingen til god spiring på samme parti. Felleskjøpet har arbeidet intenst for å lokalisere de dårlige partiene og bistå kundene.

Der det har vært mulig har omsåing blitt iverksatt. Men en kald og våt mai har mange steder forsinket omsåingsarbeidet. Vi går nå inn i juni, og eventuell omsåing vil da for de fleste være med bygg. Felleskjøpet anstrenger seg for å finne løsninger sammen med de berørte kunder.

Foreløpig ingen forklaring på kvalitetsavviket

Vi har foreløpig ikke klart å fastslå en enkelt faktor som kan forklare hvorfor spireevnen har falt drastisk fra partiene ble prøvetatt, analysert og resertifisert høsten 2014 til de ble sådd våren 2015.

Det jobbes med full styrke for å finne årsak

Arbeidet med å avdekke årsakene fortsetter med full styrke. Vi viser ellers til informasjon sendt ut 15/5 om samme tema.

Les saken fra 15. mai

Kontaktperson; Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur.

Felleskjøpet kommer tilbake med mer informasjon.