03.10.2017 | Felleskjøpet

Siden midten av 1950-tallet har Duun Industrier, med hovedsete i Nord-Trøndelag, utviklet, designet og produsert blant annet frontlasterutstyr, traktorskjær og gjødselutstyr. Felleskjøpet Agri signerte nylig en kontrakt med Duun for salg av gjødselpumper og -omrørere.

– I kombinasjon med avtalen med Fliegl får vi et komplett utvalg for gjødselentreprenører. Vi kan tilby våre kunder produkter og løsninger av høyeste kvalitet, både konstruksjons- og kvalitetsmessig, sier Dagfinn Sand, tidligere sjef for traktor og redskap i Felleskjøpet Agri.

Utviklet etter behov i 26 år

Siden lanseringene av gjødselpumper i 1991 og propellomrørere i 2002 har Duun utviklet sine løsninger basert på behov og krav fra kunder, samt egen erfaring. Resultatet er økt markedsandel og fornøyde kunder.

– Gjødselhåndtering i form av omrøring og lasting er tunge oppgaver i utfordrende miljøer. Dagens maskiner må tilfredsstille behovet for økt kapasitet, driftssikkerhet og kostnadseffektivitet. Mange års erfaring og stadig videreutvikling sikrer at våre gjødselmaskiner ivaretar dette, sier Karl Martin Eggen, administrerende direktør i Duun Industrier.

Mye kompetanse i sving

Både pumpene og omrørerne har økt i ytelse og bruksegenskaper sammenlignet med konvensjonelle og enklere løsninger. Duun har tatt i bruk de tekniske muligheter som ligger innenfor dataassistert konstruksjon og strømningsberegninger. De har i tillegg samarbeidet både med NTNU for spisskompetanse innenfor strømningsteknikk og sluttbrukere i nærmiljøet. Dette har sørget for at både teoretiske og praktiske erfaringer er bygget inn i sluttproduktet.

– Vi har en tid vært markedsledende i Norge på pumpeløsningene vi tilbyr, og vi ser en dreining i gjødselmarkedet mot større vekt på fast installert utstyr. For at vi skal opprettholde vår posisjon i markedet så vi behov for en samarbeidspartner som er en betydelig aktør innenfor faste installasjoner. Dette nye samarbeidet med Felleskjøpet Agri gir oss den beste partneren for utvikling av nye løsninger og produkter for denne voksende delen av markedet, sier Eggen.

Startet salget ved starten av 2018

Salgsstart for produkter og løsninger fra Duun hos Felleskjøpet var 1. januar 2018.

– Vi gleder oss stort til å vise frem og tilby våre kunder enkeltstående produkter, samt løsninger som dekker konkrete behov. Forventningene er store til samarbeidet med Duun. Nå er det opp til oss å vise oss som den riktige aktøren for gjødselentreprenører, avslutter Dagfinn Sand i Felleskjøpet.