11.03.2015 | Victoria Bøhn Lund, spesialkonsulent svin

Det bringer bonden lettjente penger, et godt diskusjonsgrunnlag med rådgiver og hjelper oss å lage et bedre fôr!

Kunder med slaktegrisproduksjon som fører Ingris kan levere inntil 3 produksjonsrapporter til Felleskjøpets Slaktegriskontroll hvert år. For hver rapport mottar kunden en godtgjørelse på 1000 kr. Ingris har utsatt sin frist til 15.mars og fristen for innsending av rapporter til FK Slaktegriskontroll blir da 20.mars 2015.

Hjelper Felleskjøpet å bli bedre

Vi bruker tallene vi får via FK Slaktegriskontroll aktivt til å forbedre fôret og rådgivningen vår. Også Felleskjøpet Rogaland Agder har tilsvarende rapporteringssystem, og de to Felleskjøpene deler tilbakemeldingene de får og samarbeider om at kundene skal bli bedre. Vi oppfordrer kundene våre til å bruke fagkonsulenten sin aktivt som rådgiver for å finne fram til hvilke tiltak som er riktige i hver enkelt som besetning!

Kontakt fagkonsulenten din

Vi oppfordrer alle som ønsker å bli med i FK slaktegriskontroll til å ta kontakt med fagkonsulenten sin, som vil være behjelpelig med informasjon og innsending av produksjonsrapporter.