Nitrogenprisen - svekket siste halvår

Siden de fleste NPK-gjødseltypene inneholder mest nitrogen, preger det prisutviklingen på NPK-gjødsel.

Ulike årsaker til prisfallet

Den viktigste årsaken til vesentlig fall i nitrogenpriser er at det over tid er bygd opp økt produksjonskapasitet i gjødselindustrien. Spesielt har det kommet mye ny kapasitet i Kina, og de er verdens største eksportør av urea. Ureaprisen trekker ned prisen på annen N-gjødsel slik som kalkammonsalpeter. Lavere priser på energi reduserer produksjonskostnadene for gjødsel. Dermed er det mulig for industrien å ha nødvendig margin ved et lavere prisnivå.

Ubalansen i internasjonalt gjødselmarked påvirkes også av at det er mye korn på lager i verden, og at det er utsikter til nok et godt kornår på nordlig halvkule. Det fører til lave kornpriser på verdensmarkedet. Videre er det krise blant mjølkeprodusenter i mange europeiske land pga. stor overproduksjon på mjølk og meieriprodukter. Lave korn- og mjølkepriser tvinger bøndene til å kutte kostnader, og gjødsling med fosfor og kalium reduseres eller salderes bort.