05.08.2015 | Oddrun Karlstad, redaktør Samvirke

Verdiprøvingsresultater de siste årene har vist at Grindstad er en toppsort over hele landet, noe som i seg selv er spesielt.

– Det kan både ha med hvordan verdiprøving kjøres og klimaet her til lands. Mange av feltene i verdiprøvinga ligger i de klimatisk gunstige områder og dermed færre prøver der det er et hardere klima, påpeker Repstad. Han sier videre at samarbeidet med Grindstad har vært nært og godt alle årene som dette har pågått.

Unik posisjon

100 år en unik posisjon i markedet for en grassort. Felleskjøpets «frømann» gjennom flere år, Ole Bent Aasnæs, skrev i 2005 at 90 år måtte nærmest være en verdensrekord. Han mente videre at Grindstad har betydd meravling for minst tre generasjoner bønder og at en slik merittliste står det respekt av.

– Det kan godt være at det blir flere jubileer med den spreke 100-åringen. Grindstad timotei står for mer enn halvparten av kontraktproduksjonen som Felleskjøpet har med sine avlere. Vi produserer frø på ni grasarter og to kløverarter, totalt 11 arter fordelt på 24 sorter.

Timotei Grindstad, Lidar og Nordeng, 3 sorter

Engsvingel

Fure, Minto, Norild og Vinjar, 4 sorter

Engrapp

Knut

Hundegras

Frisk og Laban, 2 sorter

Bladfaks

Leif

Standrør

Lara

Rødsingel 

Leik og Frigg, 2 sorter

Engkvein

Leikvin, Nor og Leirin, 3 sorter

Raigras

Fia og Figgjo, 2 sorter

Rødkløver

Lea og Yngve, 2 sorter

Hvitkløver

Litago, Snowy og Norstart, 3 sorter

 

Salg Grindstad

Sesong Tonn

2009-2014

677,1

2004-2009

643,2

2004-1999

581,0

1999-1994

648,2

1989-1994

477,8

 

Saken sto på trykk i Samvirke 6/2015