26.10.2014 | Felleskjøpet

Konsernets samlede driftsinntekter første halvår var på 6,2 mrd kroner mot 6 mrd
i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble på 368,2 millioner kroner, noe som
er en økning på 24,4 millioner mot året før.

-Gode produkter som bidrar til at kundene våre får gode resultater, kombinert med effektiv drift i
selskapet legger grunnlaget for at vi lykkes. Vi skaper bondenytte hos våre
medlemmer gjennom gode produkter, smartere distribusjon og interne
effektiviseringsprogram. Samlet gir det effekt i hele virksomheten, sier
konsernsjef John Arne Ulvan, som legger til at tidlig og fin vår har gitt ekstra
drahjelp i år.

Økt satsning på butikk og forbrukermarkedet

Felleskjøpet Agri har satset mye på butikk de
siste årene.Den gode trenden fortsetter første halvår med en omsetningsøkning på
13 prosent. Så langt i 2014 har Felleskjøpet åpnet en ny butikk på 2500 kvm i
Trondheim og lanserer i løpet av året et nytt konsept spesialtilpasset
kjøpesentre. I tillegg til oppgradering og utvikling av butikkvirksomheten har
Cernova (tidligere Stormøllen) økt sin bakerivirksomhet og åpnet nye
Mesterbakeren-bakerier i Oslo og Tønsberg. Cernova har et resultat hittil i år
på 19,5 mill. første halvår.

Landbruksvirksomheten styrker seg

Veksten innen kraftfôrsalg fortsetter og første
halvår ble det solgt 13 000 tonn mer kraftfôr enn tilsvarende periode i fjor.
Med dette har Felleskjøpet Agri fått nesten hele veksten i markedet de siste tre
årene. I tillegg til økning på kraftfôr har salget av gjødsel økt med 10 000
tonn. På maskin har landbruksredskaper fremgang med en omsetningsøkning på 10
prosent. På traktor er det iverksatt en rekke tiltak for å styrke
posisjonen.
Resultat før skatt for virksomhetsområdet Grønt er 40,8 mill.
kroner. Dette er en forbedring på 5,9 mill. kroner i forhold til samme periode
året før.