12.11.2016 | Felleskjøpet

Engasjert heltidsbonde

Ingve Berntsen har drevet gård siden han var 17 år, er utdannet agronom og har en bachelor i nyskapning og samfunnsutvikling. Gården han drifter på heltid driver gressbasert ammekuproduksjon og nisjeproduksjon av storferasen Vestlandsk Fjordfe.

– Jeg brenner for jordbruket og for å få flere til å se det skattekammeret av muligheter landbruket og norske gårdsbruk faktisk er, forteller Berntsen.

Ved siden av gården er han svært samfunnsengasjert. Han er aktiv jordverndebattant og sitter som vara til fylkestinget i Rogaland. I tillegg sitter han i styret til Jærmuseet-gruppen.

- Jeg elsker å se på omgivelsene mine med nye øyne, oppdage muligheter, skape nye ressurser og finne nye løsninger for driften på gården. Jeg håper jeg kan bruke tittelen Årets unge bonde til å engasjere og inspirere flere som står på terskelen til yrket til å ta spranget helt ut, sier han.

Sterke kandidater

Juryen hadde fem meget dyktige bønder som skulle vurderes i finalen, og juryen mener alle finalistene fortjener honnør.

- Det har vært en tøff jobb å komme frem til en vinner siden alle finalistene var sterke kandidater og verdige vinnere av prisen. Årets unge bonde og de andre toppkandidatene er gode forbilder og viser at det går an å lykkes som ung bonde og matprodusent i Norge, sier Jan Kollsgård, direktør medlem i Felleskjøpet Agri.

Han får støtte av jurymedlem Hilde Øverby, som er kvalitetssjef i McDonald's Norge.

– Store deler av råvarene vi benytter i norske restauranter kommer fra norske bønder. Vi er avhengig av å ha en sterk norsk produksjon av råvarer med god kvalitet. Når jeg ser på finalistene er jeg forsikret om at norsk matproduksjon er i trygge hender også i årene som kommer, sier hun.

Inspirerende

Berntsen var en av fem finalister som sto igjen etter over 400 nominasjoner. De andre finalistene var Anne Dieset (31) fra Åmot, Geir Ove Mannsverk (31) fra Alta, Knut Halvor Aschjem (28) fra Ås og Mina (28) og Anders (30) Klaseie fra Eidsvoll. Det er Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonald's Norge som står bak kåringen.

– Årets unge bonde har pågangsmot, er pliktoppfyllende og står på for å levere norsk mat av god kvalitet. Som ung gårdbruker har han inspirert flere i lokalmiljøet og mennesker utover sitt eget hjemfylke. Ingve Berntsen er en verdig vinner av prisen Årets unge bonde, sier Torstein B. Klev, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag.

Verdig vinner

Det er nettopp dette engasjementet for nyskapning, ressursutnyttelse og å inspirere andre unge bønder som gjør Ingve Berntsen til en verdig vinner av konkurransen, mener juryen.

– Landbruket har behov for unge og entusiastiske mennesker som vil overta og utvikle landbruksnæringen. Det er Ingve Berntsen et godt eksempel på og det er viktig å anerkjenne arbeidet han gjør for norsk matproduksjon, sier Kollsgård i Felleskjøpet Agri.

Han får støtte av kvalitetssjefen i McDonald's, som mener vinneren av Årets unge bonde-prisen vil inspirere andre til å satse innenfor landbruket.

– Ingve Berntsen viser at man kan lykkes dersom man satser, og er derfor til stor inspirasjon for andre unge mennesker som ønsker å satse på en karriere innenfor landbruk. Jeg vil gratulere Ingve som Årets unge bonde og ønsker ham all lykke i fremtiden, avslutter Øverby.

Juryens begrunnelse

Juryen hadde en grundig diskusjon før den enstemmig kom frem til hvem som får tittelen Årets unge bonde 2016. Vi ble raskt enige om at samtlige av finalistene er svært gode ambassadører for norsk landbruk. De har over lang tid vist et stort engasjement for å vise frem hva næringa har å by på.

Årets unge bonde er innovativ og fremtidsrettet. Vinneren viser gründerskap og mangfoldighet, og har i tillegg et stort engasjement for lokal mat og hvordan man bruker ressursene på en god måte. Vedkommende er en god representant for næringa, og er en som våger å satse.

Vinneren er opptatt av nyskapning og samfunnsutvikling, og legger ned mye egeninnsats på gården. Virksomheten er et godt eksempel på hvordan man kan drive vern gjennom bruk, og et bevis på at nye næringer også kan skaleres opp. Det er en person som har tatt et valg om å gå inn i næringen i ung alder, uten selv å være født på gård. Dette, kombinert med både agronomutdanning og utdanning innen nyskapning, viser at vinneren har et tydelig ønske om og en vilje til å skape og utvikle noe. Årets vinner er en modig person og et godt forbilde.

Årets unge bonde 2016 er Ingve Berntsen.