28.01.2019 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Agris sentrale valgkomite har lagt frem sin innstilling til nytt styre inkludert styreleder. Valgkomiteen har lagt vekt på kontinuitet og videreføring av det langsiktige arbeidet og endringene i selskapet som er påbegynt. Harald A. Lein er innstilt på gjenvalg som nestleder for en ny periode. Alle øvrige styremedlemmer som er på valg er innstilt for en ny periode i Felleskjøpet Agris styre.

– Anne Jødahl Skuterud leder styrets arbeid svært godt og representerer selskapet utad på en samlende måte. Hennes profil med solid næringslivserfaring kombinert med dype røtter i landbruket er avgjørende for jobben. Felleskjøpet står overfor store endringer de neste årene. Valgkomiteen har derfor valgt å fokusere på stabilitet med gjenvalg av alle eiertillitsvalgte i sin innstilling. Styret jobber godt sammen og er svært motivert for å gjøre jobben på vegne av medlemmene, samtidig som de har den rette kompetansen til å utvikle selskapet videre, sier leder av valgkomiteen, Oddvar Tynes.

Skuterud ser frem til å fortsette arbeidet som styreleder.

– Hovedjobben for Felleskjøpet er å fortsette arbeidet med å styrke bondens økonomi på kort og lang sikt. Vi er bondens partner og jobber kontinuerlig med å forbedre våre leveranser til bonden. I tillegg er vi opptatt av at samfunnets forståelse for norsk matproduksjon styrkes. Samfunnets søkelys på klima og bærekraft inneholder både utfordringer og muligheter for norsk landbruk. Det er spennende tider, og Felleskjøpet har en nøkkelrolle i fremtidens løsninger for landbruket. Dette er en jobb jeg brenner for og gleder meg til å fortsette, sier Anne Jødahl Skuterud.

Arne Elias Østerås, Wenche Ytterli og Karl-Oscar Fosshaug er på valg i år. Alle innstilles for en ny toårs periode. Thor Johannes Rogneby og Trond Petter Ristad kommer inn ny som henholdsvis første og tredje vara.

Innstilling til nytt styre i Felleskjøpet Agri SA:

 

Velges for:

Valgt 1.gang:

 

 

Region:

 

STYRET:

 

 

 

 

 

 

Styreleder

1 år

2016

Anne Jødahl Skuterud

Gjerdrum

1

gjenvalg

Nestleder

1 år

 

Harald A. Lein

Levanger

7

 gjenvalg

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

gjenvalg

Styremedlem

2 år

2016

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

Ikke på valg

 

Styremedlem

2 år

2018

Elisabeth Holand

Leknes

8

Ikke på valg

 

Styremedlem

2 år

2010

Harald A. Lein

Levanger

7

Ikke på valg

 

Styremedlem

2 år

2015

Wenche Ytterli

Rauma

5

gjenvalg

Styremedlem

2 år

2016

Eli Blakstad

Sør-Fron

3

Ikke på valg

 

Styremedlem

2 år

2016

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

gjenvalg

 

 

 

 

 

 

 

1.vara

1 år

2019

Thor Johannes Rogneby

Toten

3

NY

 

2.vara

1 år

2018

Anne E.R. Huitfeldt

Klæbu

6

gjenvalg

3.vara

1 år

2019

Trond Petter Ristad

Skage

7

NY

Nytt styre og styreleder velges på Felleskjøpet Agris årsmøte 04.04.2019.

For mer informasjon, kontakt:
Oddvar Tynes, leder valgkomite, tlf. 900 31 859
Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjons- og markedsdirektør, tlf. 977 27 217