Vi i Felleskjøpet Agri tilpasser oss dette nivået ved å redusere innholdet av energi (FEn) i enkelte kraftfôrblandinger.

Det mest gledelige med årets kornavlinger er at mykotoksiner er på et veldig lågt nivå sammenlignet med tidligere år. I bygg og hvete er det bare unntaksvis at en finner verdier over deteksjonsgrensen. I havre finner vi noe, men nesten alle partier havner i år i kategorien lav-DON.

Protein og stivelse

Det analyseres jevnt over høge proteinverdier. Det reduserer behovet for proteinråvarer noe, og bidrar til en redusert råvarekost i kraftfôret. Stivelsesinnholdet er derimot lågere enn vi har sett på lang tid. Stivelse er et karbohydrat som grisen utnytter svært godt, og har derfor høg energiverdi til gris. Dette må nå kompenseres med fett for å opprettholde samme innhold av fôrenheter i kraftfôret, og fører til høgere råvarekost.

Senker fôrenhetsinnholdet

Økt bruk av tilsatt fett vil i praksis skje med vegetabilsk fett, som i stor grad består av palmeolje. Med det økte samfunnsfokuset på bruken av palmeolje frisk i minnet, så ønsker vi heller å redusere bruken av fett basert på palmeolje. Alternative fettkilder som soyaolje og rapsolje er uaktuelle i større mengder pga. hensynet til svinekjøttets spekk-kvalitet. I stedet for å øke bruken av fett for å opprettholde fôrenhetskonsentrasjonen, velger vi derfor å senke innholdet av fôrenheter for enkelte kraftfôrblandinger. Redusert energiinnhold i fôret er også gunstig for å kunne bruke mest mulig norsk korn i kraftfôret.

Tabellen nedenfor viser hvilke blandinger som får et redusert innhold av fôrenheter:

Blanding Nytt energiinnhold, FEn/100 kg Endring 
FORMAT Vekst 120 107 -1
FORMAT Vekst 110 106 -2
FORMAT Vekst 105 104 -4
FORMAT Vekst 125 Soft 106 -2
FORMAT Vekst 115 Soft 106 -2
FORMAT Vekst 105 Soft 106 -2
FORMAT Purke 108 -2
FORMAT Purke Soft 108 -2

Endringene vil skje fra nå og de nærmeste ukene, og vil variere fra fabrikk til fabrikk. Priskonsekvensen er 2- 3 øre ned pr. fôrenhet, og vil komme i forbindelse med ny prissetting 15. oktober.

Våre fagkonsulenter vil kunne svare på ytterligere spørsmål du måtte ha.