09.04.2015 | Felleskjøpet

Årets Felleskjøpet-profil ble torsdag 8. april utdelt for tredje gang under Felleskjøpet Agris årsmøte. Prisen skal fremme engasjement for landbruket og vise hvilken betydning dette har for norsk landbruks- og matproduksjon. Juryen er ledet av Einar enger, styreleder I Felleskjøpet Agri.

– Vi har i år valgt å gi prisen til to kandidater som ut fra ulike ståsteder har utvist et sterkt engasjement for bonden, Felleskjøpet og landbruket, sier Einar Enger.

Den første prisvinneren er Knut Storberget, og han blir med dette den første politikeren som får utmerkelsen «Årets Felleskjøpet-profil». Etter siste valg var Storberget klar på at han ønsket å bli partiets talsmann i landbruksspørsmål. Det gikk ikke lang tid før han begynte å fronte landbrukssaker.

– Storberget har vist at han brenner for landbrukssaker og at det skal være mulig å drive som bonde i framtida. Spesielt har vi lagt merke til arbeidet for å gjøre det så enkelt som mulig for unge under etablering og videre drift. Han har i en rekke saker markert klare standpunkt til støtte for næringa. Noen av oss må til og med si at vi var positivt overrasket over det sterke engasjementet, kommenterer Enger.

Prisvinner Storberget uttaler følgende om tildelingen:

– Jeg er glad og ydmyk for at innsats blir verdsatt, og jeg har tro på at Arbeiderpartiets politikk vil bidra til å styrke norsk matproduksjon. I dette arbeidet spiller Felleskjøpet og andre samvirkeorganisasjoner i landbruket i Norge en ualminnelig viktig rolle.

Trofast sjåfør
Den andre prisen går til Knut Hovda, som gjennom sitt virke som sjåfør har vist et særlig engasjement for å gjøre kundene fornøyde. Knut har jobba som sjåfør for transportselskapet Brødrene Mørken siden 1978, med særlig ansvar for frakt av såkorn og plantevernmidler for Felleskjøpet fra Holstad til Vestfold, Buskerud og Telemark.

– Knut gjør alt han kan for å gjøre jobben sin skikkelig og å holde det han lover. Ifølge kolleger og kunder kan de stille klokka etter ruta han holder. Knut har er stort hjerte for bonden og Felleskjøpet, avslutter Einar Enger.

Juryen har bestått av:
Einar Enger, styreleder i Felleskjøpet Agri.
John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.
Kåre Larsen, tillitsvalgt og årsmøtets ordstyrer.