02.03.2020 | Felleskjøpet

Under hans ledelse har Felleskjøpet Agri utviklet seg til å bli et solid konsern med en omsetning på 16,2 milliarder kroner og 3600 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet har vunnet en rekke priser for sin markedsføring, og ble i 2019 kåret til topp fem av selskapene med best omdømme i Norge.

- Styret vil vi få takke Ulvan for den solide jobben som er gjort med å bygge opp Felleskjøpet og skape de resultatene som er blitt til under hans lederskap. Lønnsomheten har over lang tid vært god, og våre markedsandeler på mange kjerneprodukter er på rekordnivå. I 2019 ligger konsernets forbedringsprogram Bondeløftet fase 2 foran planen. Ulvan forlater derfor et fremtidsrettet konsern med sterk markedsposisjon og et godt omdømme som vi skal bygge videre på, sier styreleder i Felleskjøpet Agri Anne Jødahl Skuterud.

- Som organisasjon har vi over tid levert gode resultater til både eierne og kundene våre. I 2019 leverer vi som konsern sterk drift i et svært krevende marked, og det er lagt gode planer for fremtiden som jeg er trygg på at organisasjonen vil levere på. Jeg opplever derfor at dette er riktig tidspunkt for meg å overlevere stafettpinnen til en ny leder på, sier Ulvan.

Styret vurderer at et lederskifte nå er en mulighet til å fornye arbeidet med å forsterke konsernet. Veksten vi har opplevd har stagnert de to siste årene. Styret ønsker ny kraft i arbeidet med å finne ut av hvordan vi kan løfte oss videre.

Ulvan fratrådte 1. mars, men vil stå til styrets disposisjon en tid fremover. Styret går nå i gang med å rekruttere John Arne Ulvan sin etterfølger. Inntil ny konsernsjef er på plass vil visekonsernsjef Terje Johansen fungere i stillingen, som konstituert konsernsjef.