Kort om endringene i kornguiden

  • Priser er endret i henhold til jordbruksavtalen. Mathveteprisen øker med 9 øre pr kg. Matrug får ingen prisendring. Bygg og oljefrø får en prisøkning på 7 øre pr kg og havre 6 øre pr kg. For varekvaliteter med priser fastsatt av Felleskjøpet øker prisen med 7 øre pr kg

  • Henteavtale: Når det oppnås en logistikkgevinst ved levering av lagerkorn fra gårdsanlegg med meget gode utlastingsforhold tilbys det en henteavtale

  • Endring i kvalitetsbetaling av mathvete gir styrket betaling for sorter i klasse 1 og 2 og tilsvarende svekket betaling for sorter i klasse 3 og 4

  • Hvetesorten Finans i tidligere klasse 5 kjøpes ikke lenger som mathvete og hveteklasse 5 tas ut av tabellene

  • Matrug skal ha hektolitervekt på 72 kg eller høyere

  • Økotilleggene for etterspurte varearter har blitt styrket

  • Prisene i tørketabellen reduseres med ca 5%

  • Tørking av økologisk korn får samme priser som tørking av konvensjonelt korn

  • Mjøldrøye i korn er et problem. Strenge krav til innhold av mjøldrøye i korn vil bli fulgt opp i kornavregningen

  • Det er ikke beregnet noen prisøkning i analysekostnader