12.03.2020 | Felleskjøpet

Koronaviruset og tiltakene som er iverksatt for å minske smitte blant befolkningen påvirker de fleste næringer. Felleskjøpet følger utviklingen nøye og forholder seg til råd og føringer fra nasjonale helsemyndigheter.

Felleskjøpet har et viktig samfunnsansvar for å sikre dyrs liv og helse når slike situasjoner oppstår. Vi har fortløpende dialog med våre leverandører for å sikre at vi har tilgjengelige råvarer slik at vi kan levere til markedet som normalt. Råvareleverandørene fordeler salg/leveranser ut i markedet slik at ingen kan hamstre og forrykke balansen. Det er viktig at bonden også forholder seg slik. Bestill fôret du trenger til din besetning og unngå ekstra innkjøp som kan skape ubalanse i markedet.

Viktig info til kraftfôrkunder:

-gjør dine bestillinger som normalt via Min gård eller vår kundetjeneste

-bestill de volumene du vanligvis gjør tilpasset din besetning. Hamstring av fôr kan forrykke balansen i markedet og skape problemer for Felleskjøpet og øvrige kunder

-de som kjøper fôr via våre butikker skal fortsatt gjøre dette inntil Felleskjøpet går ut med annen informasjon

-dersom du har spørsmål kontakt vårt kundesenter på 72 50 50 50


Info fra Norges Bondelag: Sjekk beredskapsplan for gården
Øvrige produkter og verkstedtjenester er også tilgjengelige på vanlig måte fra alle våre avdelinger. Dersom det oppstår situasjoner som påvirker dette vil vi jevnlig oppdatere denne siden med aktuell status.


Det gjøres daglig godt smitteforebyggende arbeid på norske gårder, blant annet med egne smittesluser og regler for hvem som får gå inn til husdyra. Her kan vi si at norske bønder er godt trent, og nå rådes alle til å være enda mer påpasselige.

Vi oppfordrer alle bønder til å ta fram beredskapsplanen for gården. Tenk gjennom hva som vil skje hvis en eller flere av dere på gården blir syke og ikke får stelt dyra. I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt kolleger allerede nå, og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke.

Vi er i dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet å få oppdaterte råd og kunnskap rundt koronasmitte. Viruset utgjør ingen fare for dyrehelsen, og norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann, opplyser Mattilsynet.