16.03.2022 | Felleskjøpet

Prisene var allerede høye før krigen, og Russlands invasjon i Ukraina har ført til kamp om tilgjengelige råvarer, og prisøkninger i alle markeder.

Prisene øker på korn, fett/oljer og proteinråvarer, i tillegg til allerede høye energipriser. Konsekvensen av dette er at våre priser på kraftfôr øker i gjennomsnitt med 3% i mars. Økningen i råvarepriser har medført at kraftfôr nå har 10-20% høyere pris enn det vi kunne operere med for ett år siden. Prisøkningen er størst på energirike og proteinrike fôrblandinger.

Felleskjøpet opererer med et kronepåslag, slik at vi ikke øker vår margin når prisene på kraftfôret øker.

– Alle deler av Felleskjøpet jobber ekstra hardt for å sikre tilgang til råvarer til best mulig pris, samtidig som vi prøver å gi den norske bonden best mulig råd om fôring. Vi er leveringsdyktige på kraftfôr til alle produksjoner, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp.