05.03.2021 | Felleskjøpet

Plast påvirkes sterkt av svingninger i internasjonale råvaremarkeder. 75 prosent av produktprisen kan knyttes til råvarekost. Råvareprisene på plast påvirkes av prisingen fra store internasjonale råvareprodusenter som Exxon Mobil, Total og Dow Chemical. Dette påvirker prisene i hele verdikjeden og slår ut direkte i det norske markedet.

-Med små marginer på slike produkter har derfor prisveksten vært sterk den seneste tiden, sier Ragnar Dæhli som er markedssjef plantekultur i Felleskjøpet Agri. Bare i februar økte råvareprisene med 30 prosent, og det er ventet at prisene kan gå ytterligere opp.

Felleskjøpet har hvert år kampanje på plastprodukter i februar og selger om lag 80 prosent av det årlige volumet i denne perioden. Etter en uke av årets kampanje ble prisene justert på grunn av økt varekost.

Kan gi forsinkede leveranser – Felleskjøpet er sikret leveranser

Prisendringene henger sammen med tilgang på råvarer og store svingninger gir ubalanse i markedene. Fabrikkene som produserer strekkfilm til landbruket, opplever varierende tilgang på råvarer. Dette kan forsinke leveranser på strekkfilm i Europa utover våren og frem mot første grasslått.

-Vi har aldri sett lignende svingninger i dette markedet tidligere. Heldigvis har Felleskjøpet flere leverandører av strekkfilm. De som allerede har bestilt strekkfilm for vekstsesongen 2021 er sikret leveranser. Vi er sikret de volumene vi trenger til det vi normalt selger i Norge i løpet av et år. Det betyr at vi fortsatt kan ta imot ordre, men at de som ikke har gjort sine kjøp nå bør agere for å ikke havne bakerst i køen og kan risikere forsinkelser på varene de trenger til sesongen, sier Dæhli.