27.10.2014 | Felleskjøpet

Rapporten, som lanseres for første gang i går, tar tempen på norsk landbruk. Hovedmålet er å vise frem næringens omfang og sentrale økonomiske størrelser i forhold til øvrig norsk produksjon, samt vise hva landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien.

Høy sysselsetting
Norsk jordbruk og næringsmiddelindustri blir stadig viktigere i norsk produksjonsliv, med nesten 20 % av industriarbeidsplassene. Antall industriarbeidsplasser totalt synker, og produksjonen flytter seg geografisk fra innlandet til kysten. Nå er det like mange sysselsatte i jordbruk og næringsmiddelindustri i Hedmark og Oppland som i all annen industri til sammen i disse fylkene.

Tar vi med skogbruk og – industri, er primærnæringene viktigere enn annen industri i 8 fylker. Kjøttindustrien er den største sektoren innenfor matindustrien og sysselsetter om lag 12 000 arbeidstakere, om lag 3 000 mer enn hele fiskeri-industrien. Disse industrisektorene har også omtrent samme omsetning.

Til tross for høy verdiskaping er norsk selvforsyning under 40 % og Norge har Vest-Europas laveste selvforsyning.