17.08.2022 | Felleskjøpet

Mandag 15. august deltok styreleder i Felleskjøpet, Anne Jødahl Skuterud, i panelsamtale med blant annet statssekretær i landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara og en rekke politikere. Temaet var matforsyning i en urolig verden og Felleskjøpet ble blant annet utfordret på om det er mulig å øke matproduksjonen samtidig som man blir mer bærekraftig.

Det har alltid vært bondens fokus

− Felleskjøpet har alltid levert produkter og kunnskap som hjelper bonden med å få det beste ut av gården. Det har alltid vært bondens fokus å bruke akkurat nok med innsatsvarer som for eksempel gjødsel og diesel, og samtidig få bedre avling og ytelse. Et kontinuerlig forbedringsarbeid som har gitt mer mat og lavere klimautslipp. Med vår bærekraftstrategi har vi satt oss nye mål for hvordan vi skal bidra til å levere både mer mat og mer bærekraft frem mot 2030, sier Skuterud, og fortsetter:

− Uroligheter i markeder gir krevende dilemmaer, særlig på kort sikt, men landbruket har inngått et forpliktende samarbeid med Regjeringen om klimagassutslipp i landbruket og jeg har stor tro på at Felleskjøpet sammen med bonden, skal lykkes både med å levere mer mat, basert på norske arealer og ressurser, og gjøre den produksjonen mer bærekraftig både på kort og lang sikt.

Imponert over jobben industrien har gjort

Statssekretæren uttalte at hun var imponert over jobben næringsmiddelindustrien har gjort for å holde hjulene i gang, da koronapandemien presset verdikjedene hardt. I debatten var panelet innom mange temaer, blant annet avveiningen mellom det grønne skiftet og behovet for økt matproduksjon, tiltak for bærekraft i verdikjeden, og vern av matjord.