14.05.2019 | Mimiro

Første tjeneste som lanseres er Eana Ku. Eana Ku erstatter TINE Bedriftsstyring og TINE Mobil assistent, og gir kumelkprodusenter beslutningsstøtte på nett og i mobilapplikasjon.

I tillegg jobber vi med Eana Skifte, hvor over 100 av våre brukere hjelper oss å teste en tidlig versjon av tjenesten. Eana Skifte er et samarbeidsverktøy for arbeid på skifte med automatisk loggføring av aktiviteten.

Eana Ku som mobilapplikasjon og på nett

I Eana Ku finner du funksjonalitet du er vant til fra TINE Bedriftsstyring i ny drakt, og noen nye funksjoner. Eana Ku har blant annet:

  • Dyrekort: Informasjon om hvert individ i besetningen
  • Leveringer: Oversikt over melke- og slakteleveringer med nøkkeltall
  • Prøvesvar: Oversikt over prøvesvar innen helse og melk (per individ)
  • Fôrkontroll: Beslutningsstøtte for effektiv fôring
  • Gjøremål (i mobilapplikasjonen): Liste over kommende hendelser innen reproduksjon
  • Tilgang til TINE Bedriftsstyring og Kukontrollen – Systemene utveksler informasjon

Det vil være en gradvis overgang fra TINE Bedriftsstyring til Eana Ku. Det betyr at du blir sendt til TINEs tjenester der det ikke er lansert et nytt produkt. Slik vil det være en stund fremover til vi har alt på plass. Dataen om din besetning og drift vil ikke bli påvirket av dette. Dataen vil bli overført mellom TINEs og Mimiros systemer. Vi i Mimiro vil bruke tilbakemeldinger fra deg til å prioritere ny funksjonalitet i Eana.

Abonnement på Eana Ku inngår i medlemskapet i TINE i 2019. 

Ta gjerne kontakt med oss på support@mimiro.no.

 

Vi gleder oss til å vise dere Eana!

Hilsen Mimiro-teamet

 

Les mer om Mimiro her

Les mer om Eana