06.04.2016 | Felleskjøpet

Årets Felleskjøpet-profil ble onsdag 5. april utdelt for fjerde gang under Felleskjøpet Agris årsmøte. Prisen skal fremme engasjement for landbruket og vise hvilken betydning dette har for norsk landbruks- og matproduksjon. Juryen er ledet av Einar Enger, avtroppende styreleder i Felleskjøpet Agri.

-Vi har i år valgt å gi prisen til organisasjon som vi har et sterkt slektskap til. Norsk Bygdeungdomslag har i lang tid vist et unikt engasjement for bygde-Norge, for landbruket og for at unge skal trives og lykkes på bygda. Det samme engasjementet har omfattet samvirke og dets betydning for norsk land-bruk. Dette er en meget fortjent utnevnelse og vi er stolte av å utrope Norges Bygdeungdomslag som Årets Felleskjøpet-profil 2016, sier Einar Enger. Leder i Bygdeungdomslaget, Gunn Jorun Sørum mottok prisen på vegne av organisasjonen.

Landbrukets fremtid

Felleskjøpet har i flere år satset målrettet mot unge og nye bønder for å sikre rekruttering til yrket og stolthet i landbruket. I denne jobben har Bygdeungdomslaget vært en svært viktig partner.

-Med Bygdeungdomslaget har vi en sterk partner som deler vårt mål om å trygge næringens fremtid og sikre at unge og dyktige norske bønder lykkes. Vi ser frem til videre samarbeid og ønsker Bygdeungdomslaget lykke til videre med sitt viktige arbeid, uttaler Enger.

Prisen Årets Felleskjøpet-profil er tidligere tildelt Knut Storberget/Knut Hovda, Arne Elias Østerås/Renate Rennedal og Solveig Bratteng Rønning.

Årets jury har bestått av:

  • Einar Enger, avtroppende styreleder i Felleskjøpet Agri
  • John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri
  • Elisabeth Holand, melkebonde og ordfører årsmøte Felleskjøpet Agri