31.10.2017 | Felleskjøpet

Dyrevelferd, arbeidsmiljø, bærekraft og energieffektiv produksjon har stått i sentrum under utviklingen, og gjør dette til et ettertraktet og fremtidsrettet konsept for norske svineprodusenter.

– Vi opplever stor interesse for Greenline-konseptet, og gleder oss til å vise frem Norges første hus konstruert på denne måten, sier Knut Øystein Berg, prosjektkonsulent i-mek, som har vært med på å utvikle Greenline sammen med Gråkjær.

Fjøset ble vist frem for publikum for første gang under "Åpent Fjøs" onsdag 1. november, og interessen var stor.

Nystartede svineprodusenter med støtte fra Innovasjon Norge

Aase Maren og Ronny Hesleskaug produserer allerede korn, gras og sau, og utvider nå med 910 m2 slaktegrisproduksjon. De ønsker å utvide produksjonen for å øke verdiskapningen på gården og etterhvert ha minst en av ektefellene på heltid hjemme på gården. Paret er opptatt av arbeidsmiljø, dyrevelferd, energi og miljø. Derfor falt valget naturlig på Greenline, som er utviklet nettopp for å møte disse behovene.

Takket være innovasjonen som ligger til grunn for Greenline Gris, har paret fått innvilget kr. 850.000,- i støtte fra Innovasjon Norge.

Bedre arbeidsklima for røkter og bedre klima for grisen

Noe av det som gjør Greenline unikt, er at det har ventilasjon gjennom spaltegulvet og via utluftingskanaler under det faste liggearealet. Dette sikrer god luft og tørt liggeunderlag for grisene. Gulvventilasjon er ikke noe nytt i seg selv, men 60 prosent av utsugningslufta tas ut via spaltene og under fastgulvet, før det føres opp i kanaler og over tak. Resten av ventilasjonen tas gjennom vifter i taket. Ventilasjon gjennom gulv gir et langt bedre klima i husdyrrommet med lavere konsentrasjon av ammoniakk i fjøslufta. I tillegg reduseres også støynivået i avdelingene.

 – I sum bidrar dette til et markant bedre arbeidsklima for røkter og et bedre klima for grisen, som igjen gir en styrket produksjon, sier Vegard Scanche, markedssjef i Gråkjær.

Drenering sikrer tørt liggeunderlag

Gulvet i slaktegrisbingen er delt i tre deler. Liggearealet er svakt skrånende, slik at fuktigheten renner ned mot spaltegulvet. Liggearealet består igjen av to deler hvor det er et helt tett prefabrikkert liggearealelement med varmesløyfer. Deretter monteres prefabrikkerte gulvelementer med dreneringsslisse. Hele liggearealet legges med fall. Liggeunderlag med drenering er en løsning som sikrer tørt liggeunderlag for grisen, samtidig som vannbåren varme gir økt komfort.

Egen sykebinge gir redusert smitte

Det er egne sykebinger i hver avdeling. Sykebingene som er utviklet i dette konseptet har mulighet for varmelampe i overdekningen, samt gummimatter på liggeplassen.

Se film som presenterer Greenline Gris: