01.06.2015 | Bjørn Stabbetorp, Markedssjef plantekultur

En av de viktige endringene for planteprodusenten er at man må ha et sterkere fokus på integrert plantevern. Man må vurdere om ikke-kjemiske metoder kan benyttes istedenfor, eller i kombinasjon med kjemiske plantevernmidler.

Ordningen med fullmakt faller bort

Som tidligere må alle som skal kjøpe eller bruke plantevernmidler til yrkesmessig bruk ha gyldig autorisasjonsbevis. Tidligere har det vært mulig å benytte en fullmakt ved å sende andre enn den som har autorisasjonsbevis til forhandleren for å kjøpe plantevernmidler. Dette er med ny forskrift ikke lenger mulig.

Fysisk oppmøte av person med autorisasjonsbevis

Mattilsynet bekrefter at man etter 1. juni 2015 kun vil akseptere fysisk oppmøte av person med autorisasjonsbevis for å kjøpe plantevernmidler til yrkesmessig bruk.

Medarbeider med autorisasjonsbevis tilstede i hele åpningstiden 

For forhandler av plantevernmidler kreves det nå at det er en medarbeider med autorisasjonsbevis tilstede hele åpningstiden, og forhandler har plikt til å sørge for at yrkespreparater kun selges til personer som innehar gyldig autorisasjonsbevis.

Det nye norske regelverket for plantevernmidler vil i stor grad være harmonisert med regelverket i EU, men det vil fortsatt være en nasjonal godkjenning av det enkelte preparatet. I hvilken grad endringene vil ha konsekvenser for tilgangen av nødvendige plantevernmidler til store og små kulturer, er det for tidlig å si noe om.

Se Mattilsynets nyhetsmelding om saken her.