Gjennom grundig rengjøring fjernes over 90 % av mikroorganismene, desinfisering skal ta resten. Videre er opptørking og tomtid også med på å redusere antall mikroorganismer/smittestoffer.

Egen katalog for fjørfe- og svineprodusenter

For å gjøre det enklere for deg å bruke desinfeksjonsmidler har vi utarbeidet en egen katalog for fjørfe- og svineprodusentene.

I katalogen finner du:

  • Info om hvorfor det er viktig med rengjøring og desinfeksjon
  • Tips om desinfeksjon
  • Omtale av de ulike produktene
  • Effekt og valg av desinfeksjonsmiddel

Du kan også lese mer om rengjøring og desinfisering i kyllinghus her.

Ønsker du katalogen tilsendt, ta kontakt med din Felleskjøpavdeling eller en av våre fagkonsulenter.

Her kan du laste ned den bladbare utgaven av katalogen for desinfisering av fjørfe- og grisehus.

Her finner du pdf-utgaven av katalogen: Desinfisering av fjørfe- og grisehus (PDF. 17,8 mB)

Oppdaterte sikkerhetsblad, på alt du som kunde har kjøpt av Felleskjøpet de siste 10 årene, finner du ved å logge på Min Gård.

På Felleskjøpet får du kjøpt rengjøring- og desinfeksjonsmidler

Vi har butikker over hele landet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.