Bedre kraftfôr til sau med tilsatt Metionin

Nytt av året er at vi nå tilsetter aminosyren Metionin i våre kraftfôrblandinger til sau. Metionin er en svovelholdig aminosyre som er spesielt viktig til sau. Tidligere har det vært mest fokus på AAT-nivået i kraftfôret, men like viktig er balansen mellom de ulike aminosyrene. Metionin er en aminosyre sauen ikke selv kan danne – den må tilføres gjennom fôret. Cystein – en annen viktig aminosyre som er viktig blant annet for ullproduksjonen kan sauen danne selv hvis tilgang på Metionin. De essensielle aminosyrene er avgjørende for optimal tilvekst, mjølkeproduksjon og helse hos dyra.

Med bakgrunn i at vi ikke lenger kan bruke fiskemjøl til drøvtyggere og et lågere svovelinnhold i jorda på grunn av mindre sur nedbør, er dette tiltaket viktig for optimal tilvekst og helse hos søyer og lam.

Metionin, sammen med høgt innhold av vitamin E- i kraftfôret er tiltak vi gjør for å styrke lammehelse gjennom at de inngår som viktige faktorer for å bygge opp et godt immunforsvar.

Nye produksjonsformer krever nye løsninger

Kraftfôr til sau, grov pellets. Foto.En gruppe innovative saueprodusenter i Buskerud testet i 2014 ut grov pellet til sau for bruk før og etter lamming. Erfaringene var så gode at vi nå lanserer dette produktet på Østlandet og Vestlandet. Vi vil kunne tilby dette også nordafjells fra 2016.

Konseptet går ut på å tilby en grov pellet som kan tildeles i lammebingen -eller ute på vårbeite som overgangsfôring. Dette gjør det enklere å tildele kraftfôr til dyra samt å redusere svinn på bakken (mjøl). Dette gir betydelig arbeidsbesparelse. Fôret kan tildeles manuelt eller gjennom utfôringsvogn koblet til en 4 hjuling (ATV).

På grunn av at dette er en spesialproduksjon med 12 millimeters pellet (vanlig pellet er 4,8 millimeter) må vi ha en samlebestilling for å effektivisere produksjonen.

 

Produktinformasjon FK Sau 12 mm Grov

Navn

FK Sau 12 mm Grov (FK-nummer Bulk 10628)

FK Sau 12 mm Grov (FK-nummer SS 10630)

Produksjon Uke 13
Bestillingsfrist 17.mars 2015
Utlevering Så raskt som råd etter produksjon
Pris per kg i bulk
Storsekk 800 kg 
3,70 + 30 øre
FEm 0,96
AAT/FEm   130

Kontaktpersoner pr. region

Region 4 Trygve Bjørge. Tlf: 958 10 093
Region 2+3 Rune Lostuen. Tlf: 950 44 908
Region 1+5  Jon Grønsberg Tlf: 958 53 860

Bestilling

Lykke til med lamminga!

Ta også kontakt med din fagkonsulent hvis du har spørsmål.