22.03.2022 | Felleskjøpet

- Vårt viktigste beredskapstiltak i usikre tider er å ha flinke folk som har kunnskaper og ferdigheter til å produsere mat. I tillegg til å ta vare på matjorda, er det viktig å ta vare på den norske kornbonden. Lønnsomheten for et gjennomsnittlig kornbruk har over mange år vært lav, og kornproduksjonen er blant produksjonene med svakest økonomi. Vi ber derfor partene i jordbruksforhandlingene om å sørge for kompensjon for økte kostnader og at lønnsomheten i kornproduksjonen løftes videre i tråd med de politiske ambisjonene som er uttrykt.

Hun viser til at både regjeringsplattformen og Stortingets budsjettbehandling viser vilje til bedre rammevilkår for norsk jordbruk. Økt norsk matkornproduksjon og økt andel norsk fôr er i hovedsak det som kan bidra til økt selvforsyning. Disse politiske målsettingene kan ikke finansieres i markedet alene. Det er derfor et betydelig behov for budsjettmidler.

Skuterud understreker at situasjonen etter Ukraina skaper økt uforutsigbarhet på mange hold og det vil være behov tett dialog mellom markedsregulator og partene i jordbruksforhandlingene fram mot og under forhandlingene.

Bidra til økt produksjon og etterspørsel av norsk matkorn

FKA ønsker å øke bruken og preferansen av norsk matkorn og proteinvekster, og mener det er avgjørende å etableres en tydeligere merking av mel og bakervarer med norsk opprinnelse. Felleskjøpet Agri har bidratt til å etablere Partnerskapet for norsk matkorn og plantproteiner, som har et mål om at 90 % av matmelet skal være norsk i 2030.

Felleskjøpet Agri ønsker også å styrke lønnsomheten i norsk fôrkorndyrking, øke andelen av norske råvarer i fôret og å videreutvikle en bærekraftig kornproduksjon. Tiltak til dette er lagt inn i innspillet til jordbruksforhandlingene som i dag er overlevert Rådet for jordbruksavtalespørsmål, som består av for forhandlingsutvalgene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag og markedsregulatorene Tine, Nortura, Felleskjøpet og Gartnerhallen.

2022-03-Innspill-jordbruksforhandlingene