04.07.2016 | Oddrun Karlstad

Tilbudene av økologiske matvarer øker for hvert år som går i takt med at befolkningen viser interesse for ren, helseriktig og bærekraftig mat. Også samfunns- og markedstrender underbygger denne etterspørselen og matvarekjedene øker sitt engasjement på økologisk sektor. Produksjonsmessig er det likevel et stykke unna å nå målet om at 15 prosent av norsk matproduksjon og –forbruk skal være økologisk innen 2020.
 
Behov for mer øko-råvarer

Felleskjøpet tilbyr økologiske produkter både innen husdyr- og planteproduksjon. Produksjonen av økologisk kraftfôr totalt i Felleskjøpet er ca. 30 000 tonn.
– Vi trenger mer økologiske råvarer både til vår kraftfôrproduksjon og til matmjøl- og bakerisektoren sier Elin Moen, og understreker at av økologisk korn er det mest behov for hvete og bygg.
– Proteinråvarer som erter og åkerbønner tar vi også gjerne i mot, sier hun.

Utvider med økokornmottak i Larvik

– Som ett av våre tiltak på området forberedes nå kornmottaket i Larvik til å ta imot økologisk produsert korn fra innhøstingssesongen 2017, påpeker Trond Fidje, direktør divisjon landbruk. – Felleskjøpet ønsker å bidra til å dekke økt etterspørsel gjennom norsk produksjon, men vi er avhengig av at det gjennom Jordbruksavtalen og statlige incentiver gis økonomisk handlerom for de som vil legge om fra konvensjonell til økologisk produksjon, påpeker Fidje.

Ny økostrategi i Felleskjøpet

Felleskjøpet sier i sin økologiske strategi:

• Felleskjøpet har som mål å være bondens viktigste partner, uavhengig av driftsform og produksjon.
• Felleskjøpet skal bidra til økt norsk økologisk kornproduksjon.
• Felleskjøpets økologiske aktivitet er underlagt de samme krav til lønnsomhet og effektivisering i verdikjeden som tilsvarende konvensjonelle aktiviteter.

Økt fokus på øko

Ved å øke mottakskapasiteten i sesong og noen korreksjoner i øko-tillegget som understøttes av økende etterspørsel, er det et bidrag til å kunne øke den norske økologiske kornproduksjonen.
– Felleskjøpet har lagt ned mye jobb på økologisk tidligere også, men vi skal nå jobbe mer helhetlig i hele kjeden fra såkorn/såfrø, forskning og utvikling til ferdig kraftfôr og bakevarer, sier Elin Moen.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 6, 2016.