Spireproblemene har oppstått i enkelte partier av vårhvete.

Vi har foreløpig ikke klart å fastslå en enkelt faktor som kan forklare hvorfor spireevnen har falt drastisk fra partiene ble prøvetatt, analysert og resertifisert høsten 2014 til de ble sådd våren 2015.

Flere ulike teorier

  • Felleskjøpet innhenter ekspertise fra relevante fagmiljøer for å bistå i arbeidet med å avdekke årsaken til avviket
  • Nye prøver av returnert såkorn har blitt tatt ut og analysert på Kimen Såvarelaboratoriet AS
  • Det er også sendt prøver til Folkehelseinstituttet for å påvise eventuell insektskade

De kundene som har fått vare av de vårhvetepartiene vi er kjent at har kvalitetsavvik er kontaktet, og følges opp individuelt.

Felleskjøpet har solgt mer enn 7.000 tonn såkorn av vårhvete til vekstsesongen 2015. De problemene som er avdekket berører kun deler av noen overlagrede partier. Selv om dette er en begrenset del av volumet som er berørt, er det selvsagt svært uønsket, og Felleskjøpet anstrenger seg for å finne løsning med de berørte kunder. Felleskjøpet vil arbeide videre med å avdekke årsak til kvalitetsavviket slik at en lignende situasjon ikke skal kunne oppstå senere.  

Kontaktperson; Fagsjef Finn Bjørnå.

Les oppdatert info om kvalitetsavviket her.