Katalogen er i hovedsak bygget opp på samme måte som tidligere, men i korn er det oppdelt på de ulike kornartene slik at viktige ulikheter mellom kornartene bedre kommer frem.

Nye produkter er på plass

Vi har visualisert effekter av de nye produktene i tabeller og satt dem inn i sprøyteplaner. Produkter som går ut er erstattet av nye løsninger i sprøyteplanene - der det finnes alternative løsninger.

Plantevernkatalogen 2016 er et godt verktøy for planlegging av plantevernkjøp og produktvalg.

Her kan du lese årets Plantevernkatalog 2016.

Plantevern for du kjøpt hos Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.