27.03.2020 | Felleskjøpet

Det er krise i reindrifta på grunn av mye snø, som gjør det vanskelig for reinen å komme gjennom til reinlavet. NRK Sápmi melder i dag at regjeringen har gitt beskjed om at forsvaret kan settes inn for å frakte fôret med beltevogner opp på vidda.

- Vi har hatt stor pågang på enkelte avdelinger og lager, og vi har på kort tid solgt mye mer reinsdyrfôr enn forrige år, sier produktsjef drøvtyggerfôr Rune Lostuen i Felleskjøpet.

– Vi har FK Reinfôr BAS liggende på mange Felleskjøpet avdelinger i Nord Norge, men vi her avhengig av at kundene legger inn en ordre før de kommer og henter reinfôr på avdelingene. Felleskjøpet har god kapasitet til å levere ut alt fôr reineierne trenger i en krevende situasjon. Vi har rigget oss i forhold til råvareleveranser og kapasiteten på fabrikkene er ikke utfordret. Tilbakemeldingene på FK Reinfôr BAS er veldig gode. Det er viktig at en lager et fôringsregime av dyra som sikrer alle dyra tilgang, og at en får til en stabil fôring. Reineierne kan bestille reinfôr på www.felleskjopet.no eller ringe oss på telefon 72 50 50 50, så gjør vi alt vi kan for å levere fôret til avtalt adresse til avtalt tid eller klargjøre for henting på avdeling.

Felleskjøpet kan levere FK Reinfôr BAS i bulk, storsekker på 800 kg eller små sekker på 25 kg. Felleskjøpet understreker at fôret må lagres tørt. Sekkevarer må legges på paller og tildekkes med presenning som beskytter fôret mot fuktighet.