12.08.2016 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Agri-konsernet består av Felleskjøpet og datterselskapene Cernova AS, Grønt AS, Agri Eiendom og øvrig virksomhet. Konsernets omsetning ble i første halvår 6 989 millioner kroner, mot 6 744 millioner samme periode i fjor. Det er en økning på 3,6 prosent. I morselskapet økte salget med 4,9 prosent. Til tross for investeringene i perioden ble konsernets netto rentebærende gjeld pr 30 juni redusert med 244 millioner kroner sammenlignet med for ett år siden.

Konsernets resultat før skatt var på 375,8 millioner kroner, mot 425,6 millioner i samme periode i fjor. Da kunne imidlertid Agri Eiendom bokføre en salgsgevinst på 100 millioner kroner.

– Resultatet og veksten kommer av at vi styrker vår posisjon innenfor de fleste markedsområder. Butikksalget har økt, vi øker våre markedsandeler på kraftfôr og har positiv utvikling innen plantekultur. Fjorårets kornavlinger har også bidratt til resultatet. Samtidig jobber vi kontinuerlig med kostnads- og effektiviseringstiltak, sier konsernsjef John Arne Ulvan og viser til at dette har gitt 191 millioner kroner i årlige kostnadsreduksjoner.

Fremgang i bonde- og forbrukermarkedet

Innenfor landbruksvirksomheten kan de fleste forretningsområdene vise til utvikling og vekst. Her har konsernet i tillegg gjort flere større investeringer, blant annet i kraftfôrfabrikken på Kambo, som ble offisielt åpnet i mai i år. Fabrikken vil gi flere muligheter og gevinster over tid.

Felleskjøpet fortsetter satsingen innen forbrukermarkedet. Spesielt hagesegmentet og kjæledyrfôr kan vise til positiv vekst, med henholdsvis 16,7 og nær 11 prosent økning fra fjoråret. I første halvår økte det totale butikksalget med 12 prosent.

- Resultatene vi nå opplever viser styrken som ligger i Felleskjøpet som bondens partner, og gjør oss i stand til ytterligere utvikling av selskapet til fordel for våre kunder og eiere. Den nye kraftfôrfabrikken på Kambo er allerede nevnt. I tillegg åpner vi senere i år bl.a. både ny havremølle i Skien og nytt landbrukssenter på Romerike. Jeg ønsker også å trekke frem oppkjøpet av den svenske retailkjeden Granngården som vi gjorde i juli i år. Her ser vi betydelige synergier med vår eksisterende virksomhet som vil styrke Felleskjøpet ytterligere, sier Ulvan.

Går godt i datterselskaper

Av konsernets driftsinntekter sto morselskapet for 5 638 millioner, Cernova for 995 millioner og Grønt for 563 millioner. Driftsresultatet på 431,3 millioner kroner fordeler seg med 302,8 millioner i morselskapet, 44,3 millioner i Cernova, 47,8 millioner i Grønt og 36,4 millioner i annen virksomhet.

– Det er svært gledelig at de fleste av våre datterselskaper har en positiv utvikling og kan vise til tilfredsstillende resultater, sier Ulvan.